TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HQC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/07/2022 4.02 (-1.95 %)    3,076  10,919,600  3,550   2,184  13,632,300  6,242   -2,712,700
04/07/2022 4.12 (3.00 %)    2,251  9,899,100  4,398   2,243  11,270,300  5,025   -1,371,200
01/07/2022 3.97 (1.79 %)    4,672  18,592,400  3,980   2,252  17,324,800  7,693   1,267,600
30/06/2022 3.86 (-8.10 %)    NaN   NaN   0
29/06/2022 4.15 (-3.49 %)    3,289  9,708,400  2,952   2,126  11,288,900  5,310   -1,580,500
28/06/2022 4.27 (1.67 %)    3,386  14,790,400  4,368   2,834  14,176,600  5,002   613,800
27/06/2022 4.17 (4.25 %)    3,171  13,519,300  4,263   2,633  12,132,400  4,608   1,386,900
24/06/2022 4.03 (-1.71 %)    3,148  10,674,700  3,391   2,726  13,180,400  4,835   -2,505,700
23/06/2022 4.06 (4.10 %)    3,103  9,087,000  2,928   2,184  9,873,800  4,521   -786,800
22/06/2022 3.88 (7.78 %)    4,309  16,070,400  3,729   2,121  12,654,200  5,966   3,416,200
21/06/2022 3.63 (-6.92 %)    5,285  23,507,800  4,448   3,141  26,523,600  8,444   -3,015,800
20/06/2022 3.9 (-7.14 %)    3,365  9,954,900  2,958   2,444  20,240,700  8,282   -10,285,800
17/06/2022 4.19 (-6.89 %)    3,806  9,586,100  2,519   2,217  19,381,800  8,742   -9,795,700
16/06/2022 4.5 (-6.25 %)    4,038  11,373,000  2,816   2,596  14,979,000  5,770   -3,606,000
15/06/2022 4.75 (-6.86 %)    5,624  16,250,000  2,889   2,886  21,711,000  7,523   -5,461,000
14/06/2022 5.1 (-1.92 %)    5,791  16,006,600  2,764   2,584  14,584,600  5,644   1,422,000
13/06/2022 5.2 (-7.14 %)    6,165  17,453,700  2,831   2,751  25,909,700  9,418   -8,456,000
10/06/2022 5.59 (-5.25 %)    4,477  13,336,900  2,979   2,748  14,871,300  5,412   -1,534,400
09/06/2022 5.86 (-0.68 %)    2,965  9,996,500  3,372   3,621  17,710,900  4,891   -7,714,400
08/06/2022 5.88 (6.91 %)    4,039  16,875,400  4,178   3,117  14,197,800  4,555   2,677,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.