MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HPX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 1,056,100  442,505,900  4.2 (1.94 %)    1,056,100  442,505,900  621,567   
27/03/2023 59,500  245,140,000  4.12 (0.98 %)    61,500  253,380,000  2,000  8,240,000  148,526,647   
24/03/2023 2,600  10,400,000  4.08 (2.26 %)    2,600  10,400,000  148,584,557   
23/03/2023 3.99 (-1.72 %)    148,587,157   
22/03/2023 31,200  127,296,000  4.06 (0.00 %)    31,200  127,296,000  148,587,157   
21/03/2023 -3,600  -1,625,640,000  4.06 (-0.25 %)    3,600  1,625,640,000  148,618,357  0.14% 
20/03/2023 10  40,700  4.07 (-2.16 %)    10  40,700  148,618,357  0.14% 
17/03/2023 1,300  5,408,000  4.16 (0.48 %)    1,300  5,408,000  148,607,867  0.14% 
16/03/2023 -10,500  -43,470,000  4.13 (-2.13 %)    10,500  43,470,000  148,609,167  0.14% 
15/03/2023 -1,219,340,000  4.22 (2.93 %)    1,219,340,000  148,311,767  0.24% 
14/03/2023 -297,400  -1,219,340,000  4.1 (-2.38 %)    297,400  1,219,340,000  148,239,867  0.26% 
13/03/2023 -71,890  -299,062,400  4.16 (-0.95 %)    10  41,600  71,900  299,104,000  148,309,667   
10/03/2023 8,400  35,196,000  4.19 (-2.56 %)    10,500  43,995,000  2,100  8,799,000  148,237,777  0.26% 
09/03/2023 33,500  143,380,000  4.28 (1.90 %)    33,500  143,380,000  148,244,177  0.26% 
08/03/2023 1,900  8,018,000  4.22 (-1.86 %)    6,000  25,320,000  4,100  17,302,000  148,216,977  0.27% 
07/03/2023 -45,800  -194,650,000  4.25 (-3.41 %)    14,900  63,325,000  60,700  257,975,000  148,219,177  0.27% 
06/03/2023 -3,800  -16,758,000  4.41 (7.56 %)    3,800  16,758,000  148,234,077  0.27% 
03/03/2023 120  495,600  4.13 (-1.67 %)    120  495,600  148,230,677  0.27% 
02/03/2023 52,700  222,394,000  4.22 (0.48 %)    56,100  236,742,000  3,400  14,348,000  148,173,997  0.29% 
01/03/2023 -15,600  -65,052,000  4.17 (-0.71 %)    41,200  171,804,000  56,800  236,856,000  148,153,197  0.29% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.