MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HPX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/03/2023 3.99 (-1.72 %)    2,243  6,478,900  2,888   959  6,576,300  6,857   -97,400
22/03/2023 4.06 (0.00 %)    1,281  4,416,800  3,448   1,018  5,315,600  5,222   -898,800
21/03/2023 4.06 (-0.25 %)    2,078  5,696,700  2,741   1,030  5,834,500  5,665   -137,800
20/03/2023 4.07 (-2.16 %)    1,956  6,081,000  3,109   982  6,019,500  6,130   61,500
17/03/2023 4.16 (0.48 %)    1,592  5,244,800  3,294   1,049  7,472,500  7,123   -2,227,700
16/03/2023 4.13 (-2.13 %)    2,199  5,982,500  2,721   1,043  6,464,600  6,198   -482,100
15/03/2023 4.22 (2.93 %)    1,594  7,479,400  4,692   1,769  7,490,100  4,234   -10,700
14/03/2023 4.1 (-2.38 %)    2,334  7,972,300  3,416   1,380  7,434,400  5,387   537,900
13/03/2023 4.16 (-0.95 %)    2,106  5,280,600  2,507   1,059  6,204,000  5,858   -923,400
10/03/2023 4.19 (-2.56 %)    1,846  5,495,300  2,977   945  5,034,700  5,328   460,600
09/03/2023 4.28 (1.90 %)    1,385  6,659,300  4,808   1,317  5,775,600  4,385   883,700
08/03/2023 4.22 (-1.86 %)    2,425  7,234,500  2,983   1,093  6,784,800  6,208   449,700
07/03/2023 4.25 (-3.41 %)    2,047  4,434,900  2,167   1,649  8,812,400  5,344   -4,377,500
06/03/2023 4.41 (7.56 %)    1,271  8,566,600  6,740   1,214  6,320,100  5,206   2,246,500
03/03/2023 4.13 (-1.67 %)    1,625  3,733,400  2,297   1,059  4,272,600  4,035   -539,200
02/03/2023 4.22 (0.48 %)    1,245  4,131,600  3,319   1,004  4,316,000  4,299   -184,400
01/03/2023 4.17 (-0.71 %)    2,495  7,043,000  2,823   1,238  7,759,300  6,268   -716,300
28/02/2023 4.19 (-0.24 %)    1,415  4,640,400  3,279   1,252  5,210,000  4,161   -569,600
27/02/2023 4.19 (-4.77 %)    2,184  7,706,600  3,529   1,277  6,544,600  5,125   1,162,000
24/02/2023 4.37 (-0.68 %)    1,944  8,311,200  4,275   1,372  6,369,000  4,642   1,942,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.