MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HPX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
07/06/2023 4.32  4.32  0.32 (8.00 %)    10,120,700  42,715,000,000  4.11  4.32  4.08 
06/06/2023 4.04  4.04  0.04 (1.00 %)    3,114,300  12,561,000,000  4.03  4.07  3.99 
05/06/2023 4.04  4.04  -0.06 (-1.46 %)    3,292,300  13,393,000,000  4.10  4.15  4.03 
02/06/2023 4.10  4.10  0.00 (0.00 %)    3,765,500  15,490,000,000  4.07  4.19  4.07 
01/06/2023 4.07  4.07  0.07 (1.75 %)    4,082,900  16,647,000,000  4.03  4.15  4.02 
31/05/2023 4.02  4.02  0.02 (0.50 %)    2,900,200  11,667,000,000  4.01  4.07  3.99 
30/05/2023 4.01  4.01  0.01 (0.25 %)    2,712,100  10,939,000,000  4.10  4.12  3.96 
29/05/2023 4.03  4.03  0.13 (3.33 %)    4,198,000  16,902,000,000  3.85  4.05  3.85 
26/05/2023 3.86  3.86  0.06 (1.58 %)    3,582,800  13,923,000,000  3.82  3.95  3.82 
25/05/2023 3.84  3.84  -0.06 (-1.54 %)    5,110,300  19,581,000,000  3.80  4.00  3.77 
24/05/2023 3.89  3.89  -0.11 (-2.75 %)    7,811,800  30,811,000,000  4.00  4.03  3.86 
23/05/2023 4.01  4.01  -0.09 (-2.20 %)    6,938,300  27,864,000,000  4.06  4.06  3.99 
22/05/2023 4.06  4.06  0.06 (1.50 %)    5,071,900  20,579,000,000  4.03  4.09  4.03 
19/05/2023 4.03  4.03  -0.07 (-1.71 %)    7,181,100  29,112,000,000  4.08  4.14  4.02 
18/05/2023 4.08  4.08  -0.12 (-2.86 %)    7,573,500  31,088,000,000  4.15  4.16  4.08 
17/05/2023 4.15  4.15  -0.05 (-1.19 %)    13,485,700  56,761,000,000  4.10  4.33  4.10 
16/05/2023 4.15  4.15  -0.05 (-1.19 %)    5,505,800  22,915,000,000  4.19  4.22  4.13 
15/05/2023 4.19  4.19  -0.11 (-2.56 %)    7,472,900  32,109,000,000  4.37  4.43  4.19 
12/05/2023 4.33  4.33  0.23 (5.61 %)    10,265,300  43,277,000,000  4.10  4.39  4.08 
11/05/2023 4.14  4.14  0.04 (0.98 %)    5,241,000  21,801,000,000  4.16  4.20  4.12 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.