MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HPG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/03/2023 20.8 (1.96 %)    8,001  40,170,800  5,021   13,747  44,995,000  3,273   -4,824,200
24/03/2023 20.4 (0.00 %)    8,037  36,473,500  4,538   7,971  36,582,100  4,589   -108,600
23/03/2023 20.4 (0.49 %)    9,528  27,882,100  2,926   6,078  26,129,500  4,299   1,752,600
22/03/2023 20.3 (-0.73 %)    8,387  26,899,600  3,207   7,858  33,254,400  4,232   -6,354,800
21/03/2023 20.45 (2.25 %)    12,314  38,430,300  3,121   10,438  38,055,300  3,646   375,000
20/03/2023 20 (-1.96 %)    18,618  41,135,100  2,209   7,778  42,729,700  5,494   -1,594,600
17/03/2023 20.4 (-2.16 %)    19,456  68,888,100  3,541   8,741  66,148,800  7,568   2,739,300
16/03/2023 20.55 (-3.52 %)    20,059  51,174,000  2,551   7,282  57,188,200  7,853   -6,014,200
15/03/2023 21.3 (4.93 %)    9,905  49,862,600  5,034   9,068  41,094,500  4,532   8,768,100
14/03/2023 20.3 (-3.79 %)    22,833  53,244,900  2,332   7,210  56,384,900  7,820   -3,140,000
13/03/2023 21.1 (-0.94 %)    11,306  38,233,100  3,382   7,138  36,602,300  5,128   1,630,800
10/03/2023 21.3 (0.47 %)    11,847  42,746,300  3,608   9,558  44,232,300  4,628   -1,486,000
09/03/2023 21.2 (0.00 %)    8,872  39,408,700  4,442   13,291  47,226,500  3,553   -7,817,800
08/03/2023 21.2 (0.47 %)    9,539  29,554,600  3,098   7,703  32,428,800  4,210   -2,874,200
07/03/2023 21.1 (3.43 %)    11,398  49,022,100  4,301   17,080  56,986,900  3,336   -7,964,800
06/03/2023 20.4 (0.00 %)    5,987  20,625,900  3,445   6,423  26,081,900  4,061   -5,456,000
03/03/2023 20.35 (-1.21 %)    7,268  24,076,400  3,313   8,851  34,902,700  3,943   -10,826,300
02/03/2023 20.6 (-1.44 %)    5,849  18,440,600  3,153   7,358  28,480,200  3,871   -10,039,600
01/03/2023 20.9 (4.50 %)    9,934  36,639,600  3,688   9,211  34,649,600  3,762   1,990,000
28/02/2023 20 (-0.50 %)    10,341  30,166,000  2,917   6,578  30,828,100  4,687   -662,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.