MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HOT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HOT Nguyễn Văn Cư Phó Tổng GĐ      4,841    4,800  11/07/2021  29/07/2021          0.00  
HOT Công ty TNHH MTV Tài chính IPA       241,000    241,000  30/06/2021  29/07/2021    241,000  04/07/2021    0.00  
HOT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A   Vũ Hiền  Phó Chủ tịch HĐQT  1,359,475  241,000    30/06/2021  29/07/2021  241,000    04/07/2021  1,600,475  20.01  
HOT Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT   Vũ Hiền  Phó Chủ tịch HĐQT  964,481    964,481  17/03/2019  17/03/2019          0.00  
HOT Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT       964,481    964,481  21/02/2019  20/03/2019          0.00  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      300,534  50,000    02/09/2015  01/10/2015  10,950    01/10/2015  311,484  3.89  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      256,073  100,000    07/06/2015  06/07/2015  44,461    06/07/2015  300,534  3.76  
HOT Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT   Vũ Hiền  Thành viên HĐQT  1,000,000    25/12/2014  23/01/2015  964,000    22/01/2015  964,000  12.05  
HOT Nguyễn Lưu Thụy Thành viên HĐQT      964,481    964,481  21/12/2014  15/01/2015    964,481  21/12/2014    0.00  
HOT Phạm Minh Hằng Vợ  Nguyễn Tống Sơn  Thành viên BKS  2,390    2,390  10/12/2014  07/01/2015    2,390  21/12/2014    0.00  
HOT CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA   Vũ Hiền  Thành viên HĐQT  241,000    01/12/2014  30/12/2014  241,000    18/12/2014  241,000  3.01  
HOT Nguyễn Lưu Thụy Thành viên HĐQT      964,481    964,481  19/11/2014  14/12/2014      14/12/2014  964,481  12.06  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      237,853  50,000    26/06/2013  23/07/2013  17,050    23/07/2013  254,903  3.19  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      183,530  80,000    21/05/2013  18/06/2013  54,323    18/06/2013  237,853  2.97  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      182,400  80,000    13/03/2013  11/04/2013  1,130    11/04/2013  183,530  2.29  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      176,920  20,000    06/02/2013  27/02/2013  5,480    27/02/2013  182,400  2.28  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      171,070  60,000    01/01/2013  30/01/2013          0.00  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      151,000  40,000    02/12/2012  23/12/2012  20,060    23/12/2012  171,070  2.14  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      146,140  40,000    26/08/2012  24/09/2012  4,870    23/09/2012  151,010  1.89  
HOT Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT      143,730  40,000    16/07/2012  14/08/2012  2,410    14/08/2012  146,730  1.83  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.