TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HNI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
16/08/2022 69.00  69.00  69.00  9.00 (15.00 %)    100  6,900,000  60.00  69.00  69.00  69.00 
15/08/2022 60.00  60.00  60.00  -10.00 (-14.29 %)    100  6,000,000  70.00  60.0  60.00  60.00 
12/08/2022 70.00  70.00  70.00  0.00 (0.00 %)    70.00  70.00  70.00  70.00 
11/08/2022 70.00  70.00  70.00  0.00 (0.00 %)    70.00  70.0  70.00  70.00 
10/08/2022 70.00  70.00  70.00  0.00 (0.00 %)    70.00  70.00  70.00  70.00 
09/08/2022 70.00  70.00  70.00  0.00 (0.00 %)    70.00  70.0  70.00  70.00 
08/08/2022 70.00  70.00  70.00  6.30 (9.89 %)    100  7,000,000  63.70  70.00  70.00  70.00 
05/08/2022 69.00  69.00  69.00  7.00 (11.29 %)    900  57,300,000  62.00  61.0  69.00  61.00 
04/08/2022 62.00  62.00  62.00  -9.40 (-13.17 %)    100  6,200,000  71.40  62.00  62.00  62.00 
03/08/2022 71.40  71.40  71.40  0.00 (0.00 %)    71.40  71.4  71.40  71.40 
02/08/2022 67.90  67.90  67.90  -11.90 (-14.91 %)    1,810  129,290,000  79.80  89.00  89.00  67.90 
01/08/2022 79.80  79.80  79.80  0.00 (0.00 %)    79.80  79.8  79.80  79.80 
29/07/2022 85.90  85.90  85.90  11.20 (14.99 %)    7,900  630,430,000  74.70  63.50  85.90  63.50 
28/07/2022 74.70  74.70  74.70  0.00 (0.00 %)    74.70  74.7  74.70  74.70 
27/07/2022 74.70  74.70  74.70  9.70 (14.92 %)    100  7,470,000  65.00  74.70  74.70  74.70 
26/07/2022 65.00  65.00  65.00  0.00 (0.00 %)    65.00  65.0  65.00  65.00 
25/07/2022 65.00  65.00  65.00  0.00 (0.00 %)    65.00  65.00  65.00  65.00 
22/07/2022 69.90  69.90  69.90  -0.10 (-0.14 %)    200  12,990,000  70.00  60.0  69.90  60.00 
21/07/2022 70.00  70.00  70.00  0.00 (0.00 %)    70.00  70.00  70.00  70.00 
20/07/2022 70.00  70.00  70.00  0.00 (0.00 %)    70.00  70.0  70.00  70.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.