MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HND - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HND Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC       309,100  690,900    08/07/2021  05/08/2021  190,900    05/08/2021  500,000  0.10  
HND Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC       1,000,000    03/06/2021  01/07/2021  309,100    01/07/2021  309,100  0.06  
HND Nguyễn Thường Huy Em trai  Nguyễn Thường Quang  Chủ tịch HĐQT  6,036    6,036  01/06/2020  30/06/2020    6,036  22/06/2020    0.00  
HND Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       45,000,000    45,000,000  12/10/2017  09/11/2017      09/11/2017  45,000,000  9.00  
HND Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       45,000,000    45,000,000  07/09/2017  05/10/2017      05/10/2017  45,000,000  9.00  
HND Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       45,000,000    45,000,000  28/11/2016  19/12/2016          0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.