MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HMC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,313,600          88,000    08/01/2023  1,401,600  5.13  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,150,000            280,000  15/11/2021  870,000  3.19  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,270,000            100,000  24/10/2021  1,170,000  4.29  
HMC Thái Thành Nam       1,165,000            475,000  20/09/2021  690,000  2.53  
HMC Thái Thành Nam       1,165,000            475,000  20/09/2021  690,000  2.53  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,490,000            90,000  05/09/2021  1,400,000  5.13  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,685,000            10,000  18/08/2021  1,675,000  6.14  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,896,000            16,000  28/06/2021  1,880,000  6.89  
HMC Trương Bá Liêm Phó Tổng GĐ      44,860    44,860  28/04/2021  27/05/2021    29,000  27/05/2021  15,860  0.06  
HMC Nguyễn Thúy Ly       2,105,000            66,800  26/04/2021  2,038,200  7.47  
HMC Thái Thành Nam               1,292,000    22/03/2021  1,292,000  4.73  
HMC Nguyễn Thúy Ly       2,313,000            13,000  08/03/2021  2,300,000  8.42  
HMC Nguyễn Thúy Ly       2,090,000          10,000    16/11/2020  2,100,000  7.69  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,834,000          56,000    19/10/2020  1,890,000  6.92  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,674,800          36,200    29/09/2020  1,711,000  6.27  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,454,500          125,500    15/09/2020  1,580,000  5.79  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,254,990          16,610  10  11/08/2020  1,271,590  4.66  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,050,000          12,940  20  05/07/2020  1,062,920  3.89  
HMC Nguyễn Thúy Ly       1,042,100          7,900    25/06/2020  1,050,000  3.85  
HMC Trương Bá Thanh Anh  Trương Bá Liêm  Phó Tổng GĐ  24,000    24,000  18/05/2020  14/06/2020    24,000  21/05/2020    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.