TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HHV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/07/2022 11.1 (-4.31 %)    NaN   NaN   0
05/07/2022 11.55 (-3.75 %)    1,008  1,574,500  1,562   717  1,808,200  2,522   -233,700
04/07/2022 11.95 (3.02 %)    999  1,896,700  1,899   941  1,744,300  1,854   152,400
01/07/2022 11.6 (-0.85 %)    1,518  2,675,100  1,762   821  1,784,400  2,173   890,700
30/06/2022 11.65 (-5.28 %)    NaN   NaN   0
29/06/2022 12.25 (-1.21 %)    1,075  1,856,100  1,727   893  2,407,500  2,696   -551,400
28/06/2022 12.4 (2.48 %)    1,446  3,138,500  2,170   1,221  2,619,200  2,145   519,300
27/06/2022 12.1 (2.54 %)    1,122  1,964,900  1,751   924  2,419,600  2,619   -454,700
24/06/2022 11.8 (0.85 %)    1,073  2,119,400  1,975   1,135  2,533,400  2,232   -414,000
23/06/2022 11.7 (1.74 %)    846  1,645,900  1,946   791  1,676,100  2,119   -30,200
22/06/2022 11.5 (6.48 %)    1,478  3,903,000  2,641   1,081  2,471,600  2,286   1,431,400
21/06/2022 10.75 (-5.70 %)    1,576  2,972,400  1,886   1,070  2,840,300  2,654   132,100
20/06/2022 11.35 (-6.97 %)    1,249  2,412,100  1,931   1,144  3,561,600  3,113   -1,149,500
17/06/2022 12.2 (-6.87 %)    1,797  3,330,100  1,853   1,225  4,416,700  3,605   -1,086,600
16/06/2022 13.1 (0.77 %)    1,021  2,510,900  2,459   1,089  2,032,700  1,867   478,200
15/06/2022 12.95 (-6.83 %)    2,013  3,712,800  1,844   1,264  4,071,900  3,221   -359,100
14/06/2022 13.85 (-3.82 %)    1,705  2,711,900  1,591   1,105  2,846,100  2,576   -134,200
13/06/2022 14.35 (-6.82 %)    2,253  3,510,900  1,558   1,286  4,770,300  3,709   -1,259,400
10/06/2022 15.4 (-2.53 %)    1,464  2,257,400  1,542   1,457  3,513,400  2,411   -1,256,000
09/06/2022 15.75 (0.32 %)    854  1,496,100  1,752   1,287  2,591,200  2,013   -1,095,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.