TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HDM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/09/2022 0.00  21.50  21.95  -0.90 (-4.02 %)    3,268  71,659,800  22.40  22.80  22.80  21.50 
28/09/2022 0.00  22.10  22.44  0.10 (0.45 %)    5,802  130,202,700  22.00  22.5  23.00  21.80 
27/09/2022 0.00  21.80  22.04  -0.30 (-1.36 %)    898  19,557,400  22.10  22.90  22.90  21.80 
22/09/2022 0.00  22.20  21.88  0.10 (0.45 %)    1,100  24,070,000  22.10  21.5  22.20  21.50 
21/09/2022 0.00  22.10  22.10  -0.10 (-0.45 %)    600  13,260,000  22.20  22.10  22.10  22.10 
20/09/2022 22.50  22.50  22.50  0.30 (1.35 %)    60  1,238,400  22.20  22.2  22.20  22.20 
19/09/2022 22.50  22.50  22.50  0.30 (1.35 %)    63,900  22.20  22.20  22.20  22.20 
16/09/2022 22.50  22.50  22.50  -0.50 (-2.17 %)    4,901  108,801,400  23.00  21.6  22.60  21.60 
15/09/2022 23.00  23.00  23.00  0.00 (0.00 %)    5,150  118,355,600  23.00  23.00  23.00  23.00 
14/09/2022 23.00  23.00  23.00  0.00 (0.00 %)    23.00  23.0  23.00  23.00 
13/09/2022 23.00  23.00  23.00  0.00 (0.00 %)    23.00  23.00  23.00  23.00 
12/09/2022 23.00  23.00  23.00  0.50 (2.22 %)    1,200  27,590,000  22.50  23.0  23.00  22.90 
09/09/2022 22.50  22.50  22.50  0.00 (0.00 %)    1,400  31,500,000  22.50  22.50  22.50  22.50 
08/09/2022 22.50  22.50  22.50  0.50 (2.27 %)    500  11,250,000  22.00  22.5  22.50  22.50 
07/09/2022 22.00  22.00  22.00  -0.50 (-2.22 %)    1,700  37,400,000  22.50  22.00  22.00  22.00 
06/09/2022 22.50  22.50  22.50  -0.20 (-0.88 %)    2,014  45,308,300  22.70  22.5  22.50  22.50 
05/09/2022 23.00  23.00  23.00  -0.30 (-1.29 %)    5,290  119,928,500  23.30  22.00  23.00  22.00 
31/08/2022 23.40  23.40  23.40  -0.10 (-0.43 %)    1,300  30,260,000  23.50  23.0  23.40  23.00 
30/08/2022 23.50  23.50  23.50  -0.50 (-2.08 %)    4,870  114,452,700  24.00  23.80  23.80  23.50 
29/08/2022 24.00  24.00  24.00  -0.20 (-0.83 %)    350  8,345,800  24.20  24.0  24.00  24.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.