TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HDG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/08/2022 -197,600  -10,215,920,000  51.7 (0.98 %)    2,500  129,250,000  200,100  10,345,170,000  74,423,368  13.49% 
04/08/2022 -33,500  -1,715,200,000  51.2 (-3.40 %)    18,800  962,560,000  52,300  2,677,760,000  74,384,368  13.51% 
03/08/2022 -30,200  -1,600,600,000  53 (2.12 %)    11,300  598,900,000  41,500  2,199,500,000  74,159,568  13.62% 
02/08/2022 -239,400  -12,424,860,000  51.9 (0.00 %)    4,200  217,980,000  243,600  12,642,840,000  73,962,068  13.72% 
01/08/2022 -104,600  -5,428,740,000  51.9 (-1.89 %)    104,200  5,407,980,000  208,800  10,836,720,000  73,966,268  13.71% 
29/07/2022 16,400  867,560,000  52.9 (2.12 %)    16,400  867,560,000  74,020,248  13.69% 
28/07/2022 -28,200  -1,460,760,000  51.8 (5.28 %)    22,000  1,139,600,000  50,200  2,600,360,000  74,036,648  13.68% 
27/07/2022 6,400  314,880,000  49.2 (1.23 %)    6,400  314,880,000  74,057,348  13.67% 
26/07/2022 16,200  787,320,000  48.6 (0.00 %)    17,500  850,500,000  1,300  63,180,000  74,055,548  13.67% 
25/07/2022 3,100  150,660,000  48.6 (2.75 %)    11,300  549,180,000  8,200  398,520,000  74,063,048  13.67% 
22/07/2022 -133,600  473,000,000  47.3 (0.64 %)    164,200  946,000,000  297,800  473,000,000  74,071,248  13.66% 
21/07/2022 47,400  2,227,800,000  47 (-0.42 %)    50,000  2,350,000,000  2,600  122,200,000  74,054,448  13.67% 
20/07/2022 -31,300  -1,477,360,000  47.2 (1.94 %)    5,500  259,600,000  36,800  1,736,960,000  74,076,848  13.66% 
19/07/2022 151,200  7,000,560,000  46.3 (4.04 %)    178,300  8,255,290,000  27,100  1,254,730,000  74,081,249  13.66% 
18/07/2022 100  4,445,000  44.45 (-1.00 %)    1,200  53,340,000  1,100  48,895,000  74,254,749  13.57% 
15/07/2022 13,700  614,445,000  44.85 (0.11 %)    18,500  829,725,000  4,800  215,280,000  74,179,049  13.61% 
14/07/2022 -65,900  -2,952,320,000  44.8 (0.90 %)    11,000  492,800,000  76,900  3,445,120,000  74,187,049  13.61% 
13/07/2022 -10,500  -465,675,000  44.35 (-2.31 %)    10,500  465,675,000  74,175,549  13.61% 
12/07/2022 282,100  12,807,340,000  45.4 (5.34 %)    304,600  13,828,840,000  22,500  1,021,500,000  74,157,589  13.62% 
11/07/2022 -18,000  -774,900,000  43.05 (-1.26 %)    18,000  774,900,000  74,064,589  13.67% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.