TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HDG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
09/08/2022 51.6 (-2.46 %)    2,430  3,612,700  1,487   2,066  4,785,700  2,316   -1,173,000
08/08/2022 52.9 (2.32 %)    1,619  3,788,100  2,340   1,675  3,447,900  2,058   340,200
05/08/2022 51.7 (0.98 %)    1,952  3,188,200  1,633   1,736  3,264,100  1,880   -75,900
04/08/2022 51.2 (-3.40 %)    3,479  3,953,500  1,136   1,698  4,708,900  2,773   -755,400
03/08/2022 53 (2.12 %)    1,597  3,804,500  2,382   1,877  3,965,100  2,112   -160,600
02/08/2022 51.9 (0.00 %)    2,699  4,797,900  1,778   1,953  4,543,800  2,327   254,100
01/08/2022 51.9 (-1.89 %)    2,335  4,188,200  1,794   3,353  5,235,100  1,561   -1,046,900
29/07/2022 52.9 (2.12 %)    1,482  2,487,500  1,678   1,619  2,469,300  1,525   18,200
28/07/2022 51.8 (5.28 %)    3,148  5,827,100  1,851   2,862  6,104,500  2,133   -277,400
27/07/2022 49.2 (1.23 %)    1,244  1,533,700  1,233   1,108  1,623,700  1,465   -90,000
26/07/2022 48.6 (0.00 %)    1,537  1,844,200  1,200   1,678  2,271,600  1,354   -427,400
25/07/2022 48.6 (2.75 %)    1,647  2,644,800  1,606   1,990  2,672,800  1,343   -28,000
22/07/2022 47.3 (0.64 %)    1,185  1,751,000  1,478   1,383  2,064,900  1,493   -313,900
21/07/2022 47 (-0.42 %)    1,162  1,435,700  1,236   1,173  1,917,000  1,634   -481,300
20/07/2022 47.2 (1.94 %)    NaN   NaN   0
19/07/2022 46.3 (4.04 %)    1,581  2,808,100  1,776   1,769  2,443,200  1,381   364,900
18/07/2022 44.45 (-1.00 %)    846  1,265,600  1,496   1,226  1,826,100  1,489   -560,500
15/07/2022 44.85 (0.11 %)    1,223  2,193,000  1,793   1,410  2,532,100  1,796   -339,100
14/07/2022 44.8 (0.90 %)    981  1,423,700  1,451   1,130  1,743,100  1,543   -319,400
13/07/2022 44.35 (-2.31 %)    717  765,100  1,067   874  1,065,000  1,219   -299,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.