TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HCM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 -762,800  -20,443,040,000  26.8 (-1.11 %)    64,200  1,720,560,000  827,000  22,163,600,000  33,908,379   
15/08/2022 -156,800  -4,249,280,000  27.1 (-0.73 %)    4,600  124,660,000  161,400  4,373,940,000  33,145,579  41.76% 
12/08/2022 -203,600  -5,558,280,000  27.3 (1.49 %)    55,400  1,512,420,000  259,000  7,070,700,000  32,815,479  41.84% 
11/08/2022 -269,000  -7,222,650,000  26.85 (-1.65 %)    65,700  1,764,045,000  334,700  8,986,695,000  32,800,779  41.84% 
10/08/2022 37,300  1,018,290,000  27.3 (1.11 %)    107,400  2,932,020,000  70,100  1,913,730,000  32,717,679  41.86% 
09/08/2022 -112,500  -3,037,500,000  27 (-1.10 %)    36,300  980,100,000  148,800  4,017,600,000  32,398,979  41.93% 
08/08/2022 -205,100  -5,599,230,000  27.3 (-1.44 %)    221,000  6,033,300,000  426,100  11,632,530,000  32,349,079  41.94% 
05/08/2022 52,800  1,462,560,000  27.7 (0.73 %)    139,000  3,850,300,000  86,200  2,387,740,000  31,777,779  42.06% 
04/08/2022 -703,100  -19,300,095,000  27.45 (2.43 %)    89,200  2,448,540,000  792,300  21,748,635,000  31,486,679  42.13% 
03/08/2022 -278,900  -7,474,520,000  26.8 (0.37 %)    151,200  4,052,160,000  430,100  11,526,680,000  31,108,179  42.21% 
02/08/2022 -445,700  -11,877,905,000  26.65 (-1.66 %)    22,100  588,965,000  467,800  12,466,870,000  31,231,279  42.18% 
01/08/2022 -2,300  -62,215,000  27.05 (3.64 %)    25,800  697,890,000  28,100  760,105,000  31,239,479  42.18% 
29/07/2022 -9,900  -258,390,000  26.1 (0.38 %)    4,000  104,400,000  13,900  362,790,000  30,943,379  42.24% 
28/07/2022 -276,900  -7,199,400,000  26 (1.17 %)    45,000  1,170,000,000  321,900  8,369,400,000  30,928,479  42.25% 
27/07/2022 -16,900  -434,330,000  25.7 (1.58 %)    2,000  51,400,000  18,900  485,730,000  30,717,679  42.29% 
26/07/2022 -243,700  -6,165,610,000  25.3 (-1.94 %)    12,100  306,130,000  255,800  6,471,740,000  30,719,479  42.29% 
25/07/2022 154,800  3,986,100,000  25.75 (4.25 %)    155,000  3,991,250,000  200  5,150,000  30,687,279  42.30% 
22/07/2022 710,100  -825,775,000  24.65 (-2.57 %)    756,200  266,220,000  46,100  1,091,995,000  30,487,979  42.34% 
21/07/2022 -341,900  -8,650,070,000  25.3 (-2.69 %)    11,400  288,420,000  353,300  8,938,490,000  30,327,679  42.38% 
20/07/2022 -140,100  -3,642,600,000  26 (4.00 %)    31,000  806,000,000  171,100  4,448,600,000  30,022,679  42.45% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.