TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HCM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
16/08/2022 26.8 (-1.11 %)    4,209  10,725,900  2,548   3,055  12,914,000  4,227   -2,188,100
15/08/2022 27.1 (-0.73 %)    4,276  17,066,300  3,991   4,106  15,557,900  3,789   1,508,400
12/08/2022 27.3 (1.49 %)    3,606  11,877,000  3,294   3,772  11,138,900  2,953   738,100
11/08/2022 26.85 (-1.65 %)    5,431  14,934,700  2,750   5,423  20,136,600  3,713   -5,201,900
10/08/2022 27.3 (1.11 %)    4,764  16,846,500  3,536   4,479  17,644,700  3,939   -798,200
09/08/2022 27 (-1.10 %)    6,753  18,379,700  2,722   3,614  17,036,900  4,714   1,342,800
08/08/2022 27.3 (-1.44 %)    5,087  15,522,700  3,051   3,530  14,738,000  4,175   784,700
05/08/2022 27.7 (0.73 %)    4,947  15,864,000  3,207   4,873  16,034,400  3,290   -170,400
04/08/2022 27.45 (2.43 %)    3,886  15,720,700  4,045   6,359  18,345,800  2,885   -2,625,100
03/08/2022 26.8 (0.37 %)    4,990  16,475,900  3,302   3,711  14,677,000  3,955   1,798,900
02/08/2022 26.65 (-1.66 %)    7,311  18,001,700  2,462   4,780  19,013,900  3,978   -1,012,200
01/08/2022 27.05 (3.64 %)    5,430  15,999,600  2,947   5,370  17,325,000  3,226   -1,325,400
29/07/2022 26.1 (0.38 %)    4,114  13,875,200  3,373   5,584  15,532,000  2,782   -1,656,800
28/07/2022 26 (1.17 %)    4,719  17,123,200  3,629   6,907  21,198,700  3,069   -4,075,500
27/07/2022 25.7 (1.58 %)    3,305  10,047,900  3,040   4,368  12,761,300  2,922   -2,713,400
26/07/2022 25.3 (-1.94 %)    2,778  7,451,800  2,682   3,111  9,763,500  3,138   -2,311,700
25/07/2022 25.75 (4.25 %)    6,911  19,435,400  2,812   4,743  15,615,300  3,292   3,820,100
22/07/2022 24.65 (-2.57 %)    5,206  10,998,900  2,113   3,020  11,514,000  3,813   -515,100
21/07/2022 25.3 (-2.69 %)    5,533  11,060,600  1,999   3,570  12,754,100  3,573   -1,693,500
20/07/2022 26 (4.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.