MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HCC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HCC America LLC       577,200          16,000    22/11/2022  593,200  9.10  
HCC Peter Eric Dennis       513,552          9,700    21/11/2022  523,252  8.03  
HCC America LLC       520,500          3,400    20/12/2021  523,900  8.04  
HCC America LLC       452,900          9,000    10/11/2021  461,900  7.09  
HCC America LLC       386,600          9,000    01/11/2021  395,600  6.07  
HCC America LLC       313,900          22,600    13/10/2021  336,500  5.16  
HCC America LLC       332,258            22,400  18/08/2020  309,858  4.75  
HCC America LLC       392,558            8,300  17/04/2019  384,258  5.89  
HCC America LLC       456,958            1,600  14/02/2019  455,358  6.99  
HCC Nguyễn Thị Ngọc Anh Kế toán trưởng      15,133  75,076    24/12/2018  22/01/2019  75,076    24/12/2018  90,209  1.38  
HCC ASEAN Deep Value Fund       195,300            19,600  17/03/2016  175,700  2.70  
HCC Peter Eric Dennis       225,500          41,800    23/02/2016  267,300  4.10  
HCC ASEAN Deep Value Fund       224,700            16,600  16/12/2015  208,100  3.19  
HCC ASEAN Deep Value Fund       265,300            10,000  16/10/2015  255,300  3.92  
HCC Peter Eric Dennis               40,100    09/09/2015  225,500  3.46  
HCC Peter Eric Dennis               185,400    27/08/2015  185,400  2.84  
HCC Trần Thị Minh       168,600    118,600  14/07/2010  10/09/2010    118,600  10/09/2010  50,000  0.77  
HCC Trần Thị Minh       73,900          83,500    07/05/2010  157,400  2.41  
HCC Cù Thị Thu Thủy TV.BKS      3,255    1,000  02/11/2009  02/12/2009      02/12/2009  3,255  0.05  
HCC Phan Tấn Xuất Phó GĐ      6,988    6,000  23/10/2009  23/11/2009      23/11/2009  6,988  0.11  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.