TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK HBC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
11/04/2012 Mua 2,600,000 101,900  3.92%  1,972,490  75.87%  627,510  24.14%  17/05/2012 
05/04/2012 Mua 2,600,000 21,700  0.83%  1,870,590  71.95%  729,410  28.05%  17/05/2012 
04/04/2012 Mua 2,600,000 44,800  1.72%  1,848,890  71.11%  751,110  28.89%  17/05/2012 
03/04/2012 Mua 2,600,000 18,250  0.70%  1,804,090  69.39%  795,910  30.61%  17/05/2012 
30/03/2012 Mua 2,600,000 105,200  4.05%  1,785,840  68.69%  814,160  31.31%  17/05/2012 
27/03/2012 Mua 2,600,000 68,900  2.65%  1,680,640  64.64%  919,360  35.36%  17/05/2012 
26/03/2012 Mua 2,600,000 56,700  2.18%  1,611,740  61.99%  988,260  38.01%  17/05/2012 
23/03/2012 Mua 2,600,000 6,850  0.26%  1,555,040  59.81%  1,044,960  40.19%  17/05/2012 
21/03/2012 Mua 2,600,000 83,700  3.22%  1,548,190  59.55%  1,051,810  40.45%  17/05/2012 
16/03/2012 Mua 2,600,000 85,100  3.27%  1,464,490  56.33%  1,135,510  43.67%  17/05/2012 
13/03/2012 Mua 2,600,000 119,600  4.60%  1,379,390  53.05%  1,220,610  46.95%  17/05/2012 
09/03/2012 Mua 2,600,000 107,950  4.15%  1,259,790  48.45%  1,340,210  51.55%  17/05/2012 
07/03/2012 Mua 2,600,000 64,000  2.46%  1,151,840  44.30%  1,448,160  55.70%  17/05/2012 
06/03/2012 Mua 2,600,000 85,990  3.31%  1,087,840  41.84%  1,512,160  58.16%  17/05/2012 
05/03/2012 Mua 2,600,000 45,000  1.73%  1,001,850  38.53%  1,598,150  61.47%  17/05/2012 
01/03/2012 Mua 2,600,000 129,900  5.00%  956,850  36.80%  1,643,150  63.20%  17/05/2012 
29/02/2012 Mua 2,600,000 81,900  3.15%  826,950  31.81%  1,773,050  68.19%  17/05/2012 
28/02/2012 Mua 2,600,000 29,460  1.13%  745,050  28.66%  1,854,950  71.34%  17/05/2012 
27/02/2012 Mua 2,600,000 90,500  3.48%  715,590  27.52%  1,884,410  72.48%  17/05/2012 
24/02/2012 Mua 2,600,000 125,800  4.84%  625,090  24.04%  1,974,910  75.96%  17/05/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.