TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HBC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/08/2022 56,100  1,197,735,000  21.35 (0.71 %)    58,100  1,240,435,000  2,000  42,700,000  85,196,364  14.32% 
04/08/2022 -262,600  -5,567,120,000  21.2 (-0.47 %)    4,400  93,280,000  267,000  5,660,400,000  85,246,364  14.30% 
03/08/2022 173,000  3,684,900,000  21.3 (0.47 %)    181,100  3,857,430,000  8,100  172,530,000  85,123,664  14.35% 
02/08/2022 -116,300  -2,459,745,000  21.15 (-1.17 %)    10,800  228,420,000  127,100  2,688,165,000  85,304,764  14.27% 
01/08/2022 239,900  5,133,860,000  21.4 (4.90 %)    239,900  5,133,860,000  85,254,464  14.29% 
29/07/2022 -47,800  -972,730,000  20.35 (-1.21 %)    13,300  270,655,000  61,100  1,243,385,000  85,467,719  14.21% 
28/07/2022 -26,700  -548,685,000  20.55 (-0.24 %)    26,700  548,685,000  85,481,019  14.20% 
27/07/2022 139,400  2,864,670,000  20.55 (0.74 %)    139,400  2,864,670,000  85,446,919  14.22% 
26/07/2022 -34,100  -695,640,000  20.4 (0.00 %)    34,100  695,640,000  85,586,319  14.16% 
25/07/2022 156,600  3,194,640,000  20.4 (3.03 %)    156,600  3,194,640,000  85,586,319  14.16% 
22/07/2022 -1,700  -489,230,000  19.8 (-2.46 %)    11,000  12,700  489,230,000  85,718,819  14.11% 
21/07/2022 -24,100  -489,230,000  20.3 (-3.33 %)    24,100  489,230,000  85,718,219  14.11% 
20/07/2022 94,800  1,986,060,000  20.95 (6.89 %)    95,400  1,998,630,000  600  12,570,000  85,712,519  14.11% 
19/07/2022 -4,100  -80,360,000  19.6 (0.00 %)    1,600  31,360,000  5,700  111,720,000  85,805,919  14.07% 
18/07/2022 -1,500  -29,400,000  19.6 (0.51 %)    500  9,800,000  2,000  39,200,000  85,784,919  14.08% 
15/07/2022 -22,500  -437,625,000  19.45 (-0.26 %)    100  1,945,000  22,600  439,570,000  85,783,419  14.08% 
14/07/2022 4,400  85,800,000  19.5 (1.04 %)    6,400  124,800,000  2,000  39,000,000  85,775,519  14.08% 
13/07/2022 -8,000  -154,400,000  19.3 (-2.53 %)    8,000  154,400,000  85,674,219  14.12% 
12/07/2022 -107,700  -2,132,460,000  19.8 (2.06 %)    107,700  2,132,460,000  85,664,914  14.13% 
11/07/2022 -1,500  -29,100,000  19.4 (0.52 %)    7,900  153,260,000  9,400  182,360,000  85,593,614  14.16% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.