TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HAR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 -2,100  -10,164,000  4.84 (1.68 %)    2,700  13,068,000  4,800  23,232,000  49,437,096   
26/09/2022 -19,100  -90,916,000  4.76 (-4.61 %)    2,000  9,520,000  21,100  100,436,000  49,439,796   
23/09/2022 8,500  42,415,000  4.99 (-0.40 %)    9,200  45,908,000  700  3,493,000  49,441,496   
22/09/2022 9,100  45,591,000  5.01 (1.83 %)    9,100  45,591,000  49,345,096   
21/09/2022 -100  -492,000  4.92 (0.00 %)    200  984,000  300  1,476,000  49,317,096   
20/09/2022 -102,900  -506,268,000  4.92 (0.41 %)    2,700  13,284,000  105,600  519,552,000  49,290,493   
19/09/2022 -37,100  -182,532,000  4.92 (-5.38 %)    37,100  182,532,000  49,283,893   
16/09/2022 -25,803  -134,175,600  5.2 (-1.89 %)    1,000  5,200,000  26,803  139,375,600  49,281,193   
15/09/2022 -7,000  -12,144,000  5.3 (0.00 %)    2,300  2,112,000  9,300  14,256,000  49,274,593   
14/09/2022 -2,300  14,580,000  5.28 (-2.22 %)    400  16,740,000  2,700  2,160,000  49,276,834   
13/09/2022 -4,300  14,580,000  5.35 (-0.93 %)    3,300  16,740,000  7,600  2,160,000  49,251,634   
12/09/2022 16,741  -117,390,000  5.41 (-1.64 %)    16,800  22,386,000  59  139,776,000  49,233,734   
09/09/2022 -21,500  -117,390,000  5.46 (-0.73 %)    4,100  22,386,000  25,600  139,776,000  49,242,734   
08/09/2022 -21,200  -115,752,000  5.46 (-2.50 %)    21,200  115,752,000  49,246,834   
07/09/2022 -5,400  -29,970,000  5.55 (-0.89 %)    2,400  13,320,000  7,800  43,290,000  49,224,034   
06/09/2022 20,900  117,249,000  5.61 (2.00 %)    20,900  117,249,000  49,226,434   
05/09/2022 -19,100  -105,241,000  5.51 (-1.61 %)    3,700  20,387,000  22,800  125,628,000  49,225,734   
31/08/2022 22,700  127,347,000  5.61 (2.00 %)    22,700  127,347,000  49,195,634   
30/08/2022 -21,100  -116,261,000  5.51 (0.18 %)    500  2,755,000  21,600  119,016,000  49,192,234   
29/08/2022 -33,800  -185,224,000  5.48 (-3.86 %)    33,800  185,224,000  49,192,734  0.46% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.