TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HAG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      341,730,533    21,780,000  05/02/2021  05/03/2021    21,780,000  08/02/2021  319,950,533  34.50  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      376,730,533    35,000,000  13/11/2020  12/12/2020    35,000,000  16/11/2020  341,730,533  36.85  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      326,730,533  50,000,000    19/10/2020  30/10/2020  50,000,000    29/10/2020  376,730,533  40.62  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      330,560,533            3,830,000  20/07/2018  326,730,533  35.23  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      329,560,533  15,205,000    11/06/2018  09/07/2018  1,000,000    09/07/2018  330,560,533  35.64  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      324,765,533  20,000,000    08/05/2018  06/06/2018  4,795,000    06/06/2018  329,560,533  35.54  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      347,765,533    23,000,000  27/10/2017  25/11/2017    23,000,000  20/11/2017  324,765,533  35.02  
HAG Đoàn Nguyên Đức Anh  Đoàn Nguyên Thu  Phó Tổng GĐ  342,765,533  5,000,000    18/05/2015  16/06/2015  5,000,000    01/06/2015  347,765,533  37.50  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      258,570,859  3,143,000    09/05/2012  09/07/2012  1,100,000    06/07/2012  259,670,859  28.00  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      224,844,226  3,143,000    06/03/2012  04/05/2012      04/05/2012  224,844,226  24.24  
HAG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      222,987,226  5,000,000    30/12/2011  29/02/2012  1,857,000    29/02/2012  224,844,226  24.24  
HAG Đoàn Nguyên Đức CT.HĐQT      219,987,226  3,000,000    26/05/2011  25/07/2011  3,000,000    18/07/2011  222,987,226  24.04  
HNG Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT      3,000,000    3,000,000  04/05/2022  02/06/2022    3,000,000  27/05/2022    0.00  
HNG Đoàn Nguyên Đức Phó Chủ tịch HĐQT      3,000,000    07/04/2021  05/05/2021  3,000,000    05/05/2021  3,000,000  0.27  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.