MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HAD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HAD Đặng Thị Minh Duyệt Kế toán trưởng      37,315    37,000  04/12/2019  30/12/2019          0.00  
HAD Đặng Thị Nguyệt mẹ  Nguyễn Đặng Toàn  Thành viên HĐQT  116,600    116,000  04/12/2019  30/12/2019          0.00  
HAD Đặng Thị Minh Duyệt Kế toán trưởng      37,315    37,315  04/06/2019  03/07/2019      03/07/2019  37,315  0.93  
HAD Đặng Thị Nguyệt mẹ  Nguyễn Đặng Toàn  Thành viên HĐQT  153,600    100,000  04/06/2019  03/07/2019    37,000  03/07/2019  116,600  2.92  
HAD Đặng Thị Minh Duyệt Kế toán trưởng      95,815    95,000  16/09/2018  15/10/2018    58,500  15/10/2018  37,315  0.93  
HAD AFC VF Limited       280,400            145,400  09/09/2018  135,000  3.38  
HAD AFC VF Limited       259,000          21,400    24/01/2018  280,400  7.01  
HAD AFC VF Limited       240,800          18,200    13/09/2017  259,000  6.48  
HAD AFC VF Limited       228,600          12,200    24/07/2017  240,800  6.02  
HAD AFC VF Limited       209,600          19,000    30/05/2017  228,600  5.72  
HAD AFC VF Limited       139,800          69,800    17/05/2017  209,600  5.24  
HAD AFC VF Limited       138,800          1,000    08/06/2016  139,800  3.50  
HAD Trần Huy Loãn Kế toán trưởng      7,000    7,000  12/08/2013  10/09/2013    7,000  15/08/2013    0.00  
HAD Bùi Thị Giáp vợ  Trần Huy Loãn  Kế toán trưởng  6,100    6,100  12/08/2013  10/09/2013    6,100  15/08/2013    0.00  
HAD Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       409,130  409,130  409,130  28/05/2012  26/07/2012    409,130  06/06/2012    0.00  
HAD Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       409,230  400,000  400,000  30/11/2011  30/01/2012    100  30/01/2012  409,130  10.23  
HAD Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       409,230  400,000  400,000  30/11/2011  30/01/2012          0.00  
HAD Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       409,230  400,000  400,000  19/09/2011  17/11/2011      17/11/2011  409,230  10.23  
HAD CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       408,630  400,000  400,000  22/05/2011  21/07/2011  600    21/07/2011  409,230  10.23  
HAD CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam       408,830  300,000  300,000  01/03/2011  28/04/2011    200  28/04/2011  408,630  10.22 đăng ký mua và bán 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.