MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK GVR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 18.90  18.90  0.10 (0.53 %)    2,717,600  51,050,000,000  18.95  19.00  18.60 
01/06/2023 18.80  18.80  0.60 (3.30 %)    4,252,900  78,766,000,000  18.35  18.90  18.10 
31/05/2023 18.20  18.20  -0.20 (-1.09 %)    3,137,200  57,184,000,000  18.45  18.45  18.00 
30/05/2023 18.40  18.40  0.20 (1.10 %)    4,575,000  82,944,000,000  18.30  18.50  17.85 
29/05/2023 18.20  18.20  1.00 (5.81 %)    6,081,800  107,879,000,000  17.20  18.20  17.05 
26/05/2023 17.20  17.20  0.40 (2.38 %)    5,412,200  93,002,000,000  17.00  17.40  16.85 
25/05/2023 16.75  16.75  0.65 (4.04 %)    5,277,500  87,817,000,000  16.05  16.85  16.05 
24/05/2023 16.10  16.10  -0.30 (-1.83 %)    2,388,500  38,951,000,000  16.50  16.50  16.10 
23/05/2023 16.40  16.40  -0.10 (-0.61 %)    2,720,700  44,501,000,000  16.55  16.60  16.25 
22/05/2023 16.50  16.50  0.20 (1.23 %)    2,542,100  41,870,000,000  16.30  16.65  16.25 
19/05/2023 16.25  16.25  0.35 (2.20 %)    2,491,400  40,066,000,000  15.90  16.25  15.85 
18/05/2023 15.85  15.85  -0.05 (-0.31 %)    2,303,300  36,658,000,000  15.90  16.10  15.80 
17/05/2023 15.85  15.85  -0.15 (-0.94 %)    2,517,100  40,305,000,000  16.15  16.20  15.85 
16/05/2023 16.00  16.00  -0.20 (-1.23 %)    4,175,000  66,953,000,000  16.20  16.30  15.75 
15/05/2023 16.15  16.15  -0.65 (-3.87 %)    4,435,500  73,363,000,000  17.00  17.00  16.15 
12/05/2023 16.80  16.80  0.10 (0.60 %)    4,278,000  72,214,000,000  16.65  17.30  16.55 
11/05/2023 16.70  16.70  -0.20 (-1.18 %)    3,500,600  58,789,000,000  35,000  588,000,000  16.90  16.95  16.65 
10/05/2023 16.85  16.85  0.65 (4.01 %)    7,679,900  127,698,000,000  16.25  16.85  16.25 
09/05/2023 16.15  16.15  -0.05 (-0.31 %)    3,003,200  49,015,000,000  15,100  16.30  16.50  16.15 
08/05/2023 16.20  16.20  0.70 (4.52 %)    4,532,500  72,392,000,000  15.55  16.25  15.55 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.