MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GTN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GTN Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn       1,772,000    1,772,000  18/06/2020  13/07/2020    1,772,000  18/06/2020    0.00  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       19,725,000            19,725,000  15/03/2020    0.00  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       24,725,000            5,000,000  09/03/2020  19,725,000  7.92  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       29,930,000            5,205,000  04/03/2020  24,725,000  9.93  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       31,975,000            2,045,000  03/03/2020  29,930,000  12.02  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       35,000,000            2,600,000  19/02/2020  32,400,000  13.01  
GTN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam       107,933,246          79,566,754    18/12/2019  187,500,000  75.30  
GTN CTCP Thực phẩm Sông Vàng       29,000,000            29,000,000  17/12/2019    0.00  
GTN CTCP Thực phẩm Sông Vàng       15,378,000          8,947,000    05/12/2019  24,325,000  9.77  
GTN Nghiêm Văn Tùng       12,931,000            531,000  04/12/2019  12,400,000  4.98  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       41,974,000            6,974,000  25/11/2019  35,000,000  14.06  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       45,000,000            3,026,000  24/11/2019  41,974,000  16.86  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       54,289,319            9,289,319  11/11/2019  45,000,000  18.07  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       71,289,319            17,000,000  10/11/2019  54,289,319  21.80  
GTN CTCP INVEST Tây Đại Dương       71,289,319    41,289,319  07/11/2019  06/12/2019    36,289,319  06/12/2019  35,000,000  14.06  
GTN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam       101,333,246          6,600,000    05/11/2019  107,933,246  43.35  
GTN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam       95,854,896          5,848,350    18/06/2019  101,703,246  40.84  
GTN CTCP Đầu tư BZZ       17,500,000            17,500,000  03/06/2019    0.00  
GTN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam       5,788,470            90,066,426  30/05/2019  95,854,896  38.50  
GTN Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       20,066,436            20,066,436  30/05/2019    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.