TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GSM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GSM CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành       7,620,380  200,000    16/09/2021  15/10/2021      15/10/2021  7,620,380  26.68  
GSM Nguyễn Thị Minh Mẹ  Bùi Chí Thiệp  Thành viên HĐQT  1,729,900    06/09/2019  03/10/2019  1,729,900    16/09/2019  1,729,900  6.06  
GSM Bùi Chí Thiệp Thành viên HĐQT      1,729,900    1,729,900  06/09/2019  03/10/2019    1,729,900  16/09/2019    0.00  
GSM Nguyễn Thị Minh Mẹ  Bùi Chí Thiệp  Thành viên HĐQT  1,729,900    30/07/2019  28/08/2019      28/08/2019    0.00  
GSM Trần Thị Kim Thoa Thành viên HĐQT      2,856,200    30/07/2019  28/08/2019  2,856,200    09/08/2019  2,856,200  10.00  
GSM Bùi Chí Thiệp Thành viên HĐQT      1,729,900    1,729,900  30/07/2019  28/08/2019      28/08/2019  1,729,900  6.06  
GSM Trần Thị Kim Thoa Thành viên HĐQT      2,856,200    30/07/2019  28/08/2019          0.00  
GSM Nguyễn Mạnh Thái Thành viên HĐQT      2,856,200    2,856,200  30/07/2019  28/08/2019    2,856,200  06/08/2019    0.00  
GSM CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành       6,854,880  2,000,000    06/06/2019  03/07/2019  765,500    03/07/2019  7,620,380  26.68  
GSM CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành       6,854,880              11/07/2018  6,854,880  24.00  
GSM Nguyễn Mạnh Thái Con  Trần Thị Kim Thoa  Thành viên HĐQT  2,843,200  13,000    07/05/2018  25/05/2018  13,000    07/05/2018  2,856,200  10.00  
GSM Tổng Công ty Sông Đà       757,250    757,250  18/12/2017  15/01/2018    37,200  15/01/2018  720,050  2.52  
GSM Bùi Chí Thiệp       1,428,100          301,800    23/11/2017  1,729,900  6.06  
GSM Nguyễn Mạnh Thái       2,202,400          614,800    23/11/2017  2,817,200  9.86  
GSM Công ty TNHH Đại Hiệp       4,156,220            1,300,000  22/11/2017  2,856,220  10.00  
GSM Bùi Chí Thiệp       1,029,900          398,200    22/11/2017  1,428,100  5.00  
GSM Công ty TNHH Đại Hiệp       5,056,220            900,000  20/11/2017  4,156,220  14.55  
GSM Nguyễn Mạnh Thái       1,296,400          906,000    20/11/2017  2,202,400  7.71  
GSM Công ty TNHH Đại Hiệp       5,673,320            617,100  14/11/2017  5,056,220  17.70  
GSM CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành               6,854,880    06/11/2017  6,854,880  24.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.