MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK GIL - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
22/06/2012 Bán 1,250,000 40,000  3.20%  1,250,000  100.00%      24/06/2012 
21/06/2012 Bán 1,250,000 125,000  10.00%  1,210,000  96.80%  40,000  3.20%  24/06/2012 
20/06/2012 Bán 1,250,000 125,000  10.00%  1,085,000  86.80%  165,000  13.20%  24/06/2012 
19/06/2012 Bán 1,250,000 120,000  9.60%  960,000  76.80%  290,000  23.20%  24/06/2012 
18/06/2012 Bán 1,250,000 120,000  9.60%  840,000  67.20%  410,000  32.80%  24/06/2012 
15/06/2012 Bán 1,250,000 120,000  9.60%  720,000  57.60%  530,000  42.40%  24/06/2012 
14/06/2012 Bán 1,250,000 120,000  9.60%  600,000  48.00%  650,000  52.00%  24/06/2012 
13/06/2012 Bán 1,250,000 120,000  9.60%  480,000  38.40%  770,000  61.60%  24/06/2012 
12/06/2012 Bán 1,250,000 120,000  9.60%  360,000  28.80%  890,000  71.20%  24/06/2012 
11/06/2012 Bán 1,250,000 120,000  9.60%  240,000  19.20%  1,010,000  80.80%  24/06/2012 
18/08/2011 Mua 1,250,000 17,780  1.42%  1,214,820  97.19%  35,180  2.81%  09/09/2011 
17/08/2011 Mua 1,250,000 1,030  0.08%  1,197,040  95.76%  52,960  4.24%  09/09/2011 
16/08/2011 Mua 1,250,000 1,020  0.08%  1,196,010  95.68%  53,990  4.32%  09/09/2011 
15/08/2011 Mua 1,250,000 33,200  2.66%  1,194,990  95.60%  55,010  4.40%  09/09/2011 
10/08/2011 Mua 250,000 14,360  5.74%  198,360  79.34%  51,640  20.66%  09/09/2011 
09/08/2011 Mua 250,000 25,920  10.37%  184,000  73.60%  66,000  26.40%  09/09/2011 
05/08/2011 Mua 250,000 41,580  16.63%  147,540  59.02%  102,460  40.98%  09/09/2011 
04/08/2011 Mua 250,000 6,100  2.44%  105,960  42.38%  144,040  57.62%  09/09/2011 
03/08/2011 Mua 250,000 16,510  6.60%  99,860  39.94%  150,140  60.06%  09/09/2011 
01/08/2011 Mua 250,000 1,010  0.40%  63,930  25.57%  186,070  74.43%  09/09/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.