MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GEX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DDV Nguyễn Văn Tuấn       1,062,396            1,062,300  22/07/2015  96  0.00  
DDV Nguyễn Văn Tuấn       2,092,296            729,900  07/07/2015  1,362,396  0.93  
DDV Nguyễn Văn Tuấn       5,292,296            3,200,000  03/07/2015  2,092,296  1.43  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      192,275,993  10,000,000    25/04/2022  24/05/2022  10,000,000    24/05/2022  202,275,993  23.76  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      146,399,998  30,000,000    10/11/2021  09/12/2021  30,000,000    12/11/2021  176,399,998  20.72  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT      138,399,998  8,000,000    14/10/2021  29/10/2021  8,000,000    19/10/2021  146,399,998  17.19  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Tổng Giám đốc      86,500,000  51,899,998    01/07/2021  05/07/2021  51,899,998    05/07/2021  138,399,998  16.25  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT      56,500,000  30,000,000    28/05/2021  02/06/2021  30,000,000    02/06/2021  86,500,000  10.16  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT      55,000,000  1,500,000    21/12/2020  19/01/2021  1,500,000    30/12/2020  56,500,000  6.64  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT      35,000,000  20,000,000    04/09/2020  02/10/2020  20,000,000    02/10/2020  55,000,000  6.46  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      15,000,000  20,000,000    15/07/2020  12/08/2020  20,000,000    12/08/2020  35,000,000  4.11  
GEX Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      15,000,000    27/05/2020  24/06/2020          0.00  
GTN Nguyễn Văn Tuấn       3,260,000            2,000,000  17/12/2014  1,260,000  0.51  
GTN Nguyễn Văn Tuấn               3,260,000    10/11/2014  3,260,000  1.31  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Phó Chủ tịch HĐQT  87,430,578    87,430,578  30/11/2022  29/12/2022    87,430,578  07/12/2022    0.00  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  81,481,678  1,000,000    07/07/2022  05/08/2022  1,000,000    11/07/2022  82,481,678  14.17  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT      3,000,000    2,900,000  05/05/2015  27/05/2015    2,900,000  06/05/2015  100,000  0.02  
VIX Nguyễn Văn Tuấn       1,480,000          1,520,000    17/07/2014  3,000,000  0.52  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.