TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FUEVFVND - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/07/2022 25.72 (-2.21 %)    NaN   NaN   0
05/07/2022 26.3 (-2.23 %)    3,055  89,361,600  29,251   1,673  30,947,200  18,498   58,414,400
04/07/2022 26.85 (-0.56 %)    1,987  65,301,400  32,864   933  3,148,500  3,375   62,152,900
01/07/2022 27 (-2.17 %)    2,446  57,149,700  23,365   1,053  21,541,400  20,457   35,608,300
30/06/2022 27.59 (-0.40 %)    NaN   NaN   0
29/06/2022 27.7 (0.00 %)    1,464  41,898,900  28,619   1,554  44,478,200  28,622   -2,579,300
28/06/2022 27.65 (2.03 %)    1,854  61,702,800  33,281   2,069  70,062,700  33,863   -8,359,900
27/06/2022 27.12 (1.19 %)    1,804  58,011,000  32,157   1,492  37,506,700  25,139   20,504,300
24/06/2022 26.8 (-1.47 %)    1,802  57,798,400  32,075   1,503  39,387,000  26,206   18,411,400
23/06/2022 27.19 (0.70 %)    3,347  91,737,400  27,409   2,476  58,643,800  23,685   33,093,600
22/06/2022 26.98 (0.30 %)    3,974  151,981,600  38,244   2,866  101,832,900  35,531   50,148,700
21/06/2022 26.9 (-0.74 %)    3,438  171,018,700  49,744   2,462  164,316,200  66,741   6,702,500
20/06/2022 27.05 (-2.35 %)    2,981  138,394,400  46,425   2,493  163,965,800  65,770   -25,571,400
17/06/2022 27.73 (-1.67 %)    3,743  190,184,400  50,811   2,859  171,582,300  60,015   18,602,100
16/06/2022 28.22 (2.25 %)    2,536  134,535,100  53,050   2,511  159,801,300  63,641   -25,266,200
15/06/2022 27.59 (0.33 %)    2,407  77,702,000  32,282   380  926,800  2,439   76,775,200
14/06/2022 27.5 (1.10 %)    3,108  141,845,700  45,639   862  11,909,200  13,816   129,936,500
13/06/2022 27.15 (-5.73 %)    2,024  33,666,100  16,633   615  12,916,100  21,002   20,750,000
10/06/2022 28.8 (-2.04 %)    1,570  37,764,800  24,054   1,117  25,886,900  23,175   11,877,900
09/06/2022 29.4 (-0.34 %)    1,157  15,489,100  13,387   688  13,626,100  19,805   1,863,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.