TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FUEVFVND - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/06/2022 27.65  27.65  0.55 (2.03 %)    1,547,300  42,505,000,000  27.29  27.66  27.17 
27/06/2022 27.12  27.12  0.32 (1.19 %)    787,800  21,341,000,000  150,000  4,075,500,000  26.80  27.32  26.80 
24/06/2022 26.80  26.80  -0.40 (-1.47 %)    885,700  23,882,000,000  100,000  2,698,000,000  26.96  27.09  26.78 
23/06/2022 27.19  27.19  0.19 (0.70 %)    1,515,600  40,249,000,000  700,000  18,406,000,000  26.30  27.33  26.09 
22/06/2022 26.98  26.98  0.08 (0.30 %)    2,763,200  73,284,000,000  2,700,000  70,993,000,000  26.76  27.43  26.25 
21/06/2022 26.90  26.90  -0.20 (-0.74 %)    2,374,100  63,803,000,000  500,000  13,451,000,000  26.90  27.14  26.55 
20/06/2022 27.05  27.05  -0.65 (-2.35 %)    1,340,700  36,521,000,000  400,000  10,882,000,000  27.73  27.85  26.98 
17/06/2022 27.73  27.73  -0.47 (-1.67 %)    2,102,300  57,680,000,000  1,200,000  32,905,000,000  27.50  28.00  26.95 
16/06/2022 28.22  28.22  0.62 (2.25 %)    2,131,800  59,841,000,000  800,000  22,460,000,000  27.65  28.24  27.65 
15/06/2022 27.59  27.59  0.09 (0.33 %)    482,300  13,242,000,000  500,000  13,362,000,000  27.14  27.60  27.14 
14/06/2022 27.50  27.50  0.30 (1.10 %)    2,111,700  56,842,000,000  464,600  12,557,474,000  26.50  27.50  26.34 
13/06/2022 27.15  27.15  -1.65 (-5.73 %)    11,367,800  310,597,000,000  2,100,000  57,859,000,000  28.30  28.30  26.80 
10/06/2022 28.80  28.80  -0.60 (-2.04 %)    1,142,500  33,151,000,000  150,000  4,258,500,000  29.00  29.40  28.79 
09/06/2022 29.40  29.40  -0.10 (-0.34 %)    1,394,200  40,878,000,000  2,200,000  64,524,000,000  29.48  29.49  29.11 
08/06/2022 29.48  29.48  0.68 (2.36 %)    2,531,400  74,156,000,000  1,100,000  32,065,000,000  29.15  29.50  29.10 
07/06/2022 28.80  28.80  0.00 (0.00 %)    9,987,800  290,391,000,000  1,520,000  43,793,200,000  29.19  29.19  28.10 
06/06/2022 28.80  28.80  -0.10 (-0.35 %)    1,611,600  46,953,000,000  2,900,000  83,766,000,000  28.90  29.24  28.79 
03/06/2022 28.90  28.90  0.50 (1.76 %)    639,300  18,252,000,000  28.41  28.90  28.35 
02/06/2022 28.43  28.43  0.03 (0.11 %)    1,118,600  32,114,000,000  200,000  5,773,000,000  28.57  28.94  28.35 
01/06/2022 28.35  28.35  0.35 (1.25 %)    260,900  7,375,000,000  950,000  26,766,500,000  28.10  28.45  28.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.