MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK FMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
23/12/2010 Bán 782,370 5,000  0.64%  5,000  0.64%  777,370  99.36%  20/01/2011 
09/07/2010 Bán 800,000 17,630  2.20%  17,630  2.20%  782,370  97.80%  13/08/2010 
27/08/2009 Mua 497,530 38,000  7.64%  395,980  79.59%  101,550  20.41%  25/06/2009 
29/05/2009 Mua 497,530 57,000  11.46%  474,930  95.46%  22,600  4.54%  25/06/2009 
28/05/2009 Mua 497,530 21,950  4.41%  417,930  84.00%  79,600  16.00%  25/06/2009 
22/05/2009 Mua 497,530 57,000  11.46%  374,480  75.27%  123,050  24.73%  25/06/2009 
14/05/2009 Mua 497,530 20,000  4.02%  317,480  63.81%  180,050  36.19%  25/06/2009 
13/05/2009 Mua 497,530 20,000  4.02%  297,480  59.79%  200,050  40.21%  25/06/2009 
12/05/2009 Mua 497,530 15,210  3.06%  277,480  55.77%  220,050  44.23%  25/06/2009 
11/05/2009 Mua 497,530 29,500  5.93%  262,270  52.71%  235,260  47.29%  25/06/2009 
09/05/2009 Mua 497,530 29,500  5.93%  232,770  46.79%  264,760  53.21%  25/06/2009 
08/05/2009 Mua 497,530 10,000  2.01%  203,270  40.86%  294,260  59.14%  25/06/2009 
07/05/2009 Mua 497,530 20,000  4.02%  193,270  38.85%  304,260  61.15%  25/06/2009 
06/05/2009 Mua 497,530 15,000  3.01%  173,270  34.83%  324,260  65.17%  25/06/2009 
04/05/2009 Mua 497,530 158,270  31.81%  158,270  31.81%  339,260  68.19%  25/06/2009 
04/08/2008 Mua 300,000 56,400  18.80%  260,000  86.67%  40,000  13.33%  16/08/2008 
30/07/2008 Mua 300,000 66,940  22.31%  203,600  67.87%  96,400  32.13%  16/08/2008 
29/07/2008 Mua 300,000 50,000  16.67%  136,660  45.55%  163,340  54.45%  16/08/2008 
08/07/2008 Mua 300,000 10,000  3.33%  86,660  28.89%  213,340  71.11%  16/08/2008 
07/07/2008 Mua 300,000 10,000  3.33%  76,660  25.55%  223,340  74.45%  16/08/2008 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.