MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/02/2023 1,200  44,160,000  36.8 (-2.65 %)    1,800  66,240,000  600  22,080,000  12,177,193   
01/02/2023 11,300  427,140,000  37.8 (-0.53 %)    11,500  434,700,000  200  7,560,000  12,175,093   
31/01/2023 1,462  55,482,900  37.95 (-0.13 %)    1,500  56,925,000  38  1,442,100  12,186,393   
30/01/2023 10,200  387,600,000  38 (0.80 %)    14,100  535,800,000  3,900  148,200,000  12,187,693   
27/01/2023 300  11,310,000  37.7 (2.72 %)    500  18,850,000  200  7,540,000  12,201,793   
19/01/2023 11,700  429,390,000  36.7 (-0.54 %)    11,900  436,730,000  200  7,340,000  12,170,636   
18/01/2023 2,700  99,495,000  36.85 (2.08 %)    2,700  99,495,000  12,182,036   
17/01/2023 -30,057  -1,085,057,700  36.1 (0.84 %)    1,600  57,760,000  31,657  1,142,817,700  12,163,236   
16/01/2023 1,200  42,960,000  35.8 (-1.65 %)    1,700  60,860,000  500  17,900,000  12,163,536   
13/01/2023 -21,500  -782,600,000  36.4 (-1.62 %)    21,500  782,600,000  12,160,936   
12/01/2023 1,300  48,035,000  36.95 (3.21 %)    2,600  96,070,000  1,300  48,035,000  12,155,951   
11/01/2023 700  25,060,000  35.8 (2.58 %)    5,000  179,000,000  4,300  153,940,000  12,149,151   
10/01/2023 -1,285  -44,782,250  34.85 (-2.11 %)    3,700  128,945,000  4,985  173,727,250  12,133,151   
09/01/2023 -6,737  -239,837,200  35.6 (0.00 %)    2,663  94,802,800  9,400  334,640,000  12,130,151   
06/01/2023 -18,536  -659,881,600  35.6 (1.42 %)    2,464  87,718,400  21,000  747,600,000  12,132,814  31.45% 
05/01/2023 35.1 (0.00 %)    6,700  235,170,000  6,700  235,170,000  12,131,378  31.45% 
04/01/2023 1,000  35,100,000  35.1 (1.74 %)    4,900  171,990,000  3,900  136,890,000  12,123,078  31.46% 
03/01/2023 -12,300  -423,735,000  34.45 (6.99 %)    2,700  93,015,000  15,000  516,750,000  12,123,278   
30/12/2022 -3,200  -103,040,000  32.2 (0.63 %)    600  19,320,000  3,800  122,360,000  12,125,978  31.46% 
29/12/2022 1,300  41,600,000  32 (-1.84 %)    2,200  70,400,000  900  28,800,000  12,121,378  31.46% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.