MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FDC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FDC Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công       3,600,000    01/12/2022  30/12/2022  3,008,000    30/12/2022  3,008,000  7.79  
FDC Công ty TNHH Doanh Bảo An       1,242,723            1,000,000  22/05/2022  242,723  0.63  
FDC Công ty TNHH Doanh Bảo An       3,337,623    3,000,000  28/02/2022  29/03/2022    2,094,900  02/03/2022  1,242,723  3.22  
FDC Nguyễn Thế Tiến Thư ký HĐQT      1,352,890    1,352,890  22/02/2022  21/03/2022    1,352,890  27/02/2022    0.00  
FDC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       1,900,000    1,900,000  16/02/2022  17/03/2022    1,900,000  17/02/2022    0.00  
FDC Nguyễn Thế Tiến Phụ trách quản trị      1,352,890    1,352,890  29/12/2021  27/01/2022      27/01/2022  1,352,890  3.50  
FDC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       6,060,000    4,500,000  19/12/2021  17/01/2022    4,160,000  05/01/2022  1,900,000  4.92  
FDC Nguyễn Thế Tiến Phụ trách quản trị      1,352,890    1,352,890  11/11/2021  09/12/2021      10/12/2021  1,352,890  3.50  
FDC Nguyễn Thế Tiến Phụ trách quản trị      1,352,890    1,352,890  07/10/2021  04/11/2021      04/11/2021  1,352,890  3.50  
FDC Lê Chí Hiếu Chủ tịch HĐQT      5,361,715    5,361,715  05/10/2021  03/11/2021          0.00  
FDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức   Lê Chí Hiếu  Chủ tịch HĐQT  5,361,715    5,361,715  05/10/2021  03/11/2021      03/11/2021  5,361,715  13.88  
FDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức   Lê Chí Hiếu  Chủ tịch HĐQT  8,821,715    8,821,715  31/08/2021  29/09/2021    3,460,000  29/09/2021  5,361,715  13.88  
FDC Nguyễn Thế Tiến Thư ký HĐQT      1,352,890    1,352,890  26/07/2021  24/08/2021      14/07/2021  1,352,890  3.50  
FDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức   Lê Chí Hiếu  Chủ tịch HĐQT  8,821,715    8,821,715  26/07/2021  24/08/2021      25/08/2021  8,821,715  22.84  
FDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức   Lê Chí Hiếu  Chủ tịch HĐQT  16,611,715    16,611,715  21/06/2021  20/07/2021    7,790,000  19/08/2021  8,821,715  22.84  
FDC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       1,900,000          4,160,000    21/06/2021  6,060,000  15.69  
FDC Nguyễn Thế Tiến Thư ký HĐQT      1,352,890    1,352,890  14/06/2021  13/07/2021      24/08/2021  1,352,890  3.50  
FDC CTCP Quản lý quỹ Pavo Capital       3,337,623  100,000    30/09/2019  31/10/2019  100,000    31/10/2019  3,437,623  8.90  
FDC CTCP New Pine Multimedia Technologies       300,000    26/09/2019  26/10/2019  83,260    26/10/2019  83,260  0.22  
FDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức   Nguyễn Vũ Bảo Hoàng  Chủ tịch HĐQT  16,611,715  2,819,247    01/01/2019  31/01/2019      31/01/2019  16,611,715  43.01  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.