TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FCN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -13,100  -157,200,000  12 (-4.76 %)    23,000  276,000,000  36,100  433,200,000  28,528,383  31.88% 
05/07/2022 -110,400  -1,391,040,000  12.6 (-3.82 %)    110,400  1,391,040,000  28,515,283  31.89% 
04/07/2022 14,200  188,060,000  13.1 (3.15 %)    19,300  254,475,000  5,100  66,415,000  28,436,183  31.94% 
01/07/2022 -16,600  -210,820,000  12.7 (1.60 %)    25,700  326,390,000  42,300  537,210,000  28,431,583  31.94% 
30/06/2022 -55,700  -696,250,000  12.5 (-6.02 %)    5,000  62,500,000  60,700  758,750,000  28,409,183  31.96% 
29/06/2022 -17,100  -236,935,000  13.3 (-1.48 %)    31,000  410,145,000  48,100  647,080,000  28,236,983  32.06% 
28/06/2022 -140,300  -1,894,050,000  13.5 (1.50 %)    36,900  498,150,000  177,200  2,392,200,000  28,251,783  32.06% 
27/06/2022 109,700  1,448,490,000  13.25 (3.52 %)    125,900  1,657,460,000  16,200  208,970,000  27,950,483  32.25% 
24/06/2022 -42,500  -544,000,000  12.8 (-1.54 %)    295,700  3,784,960,000  338,200  4,328,960,000  28,027,983  32.20% 
23/06/2022 8,700  112,665,000  12.95 (2.78 %)    57,100  739,445,000  48,400  626,780,000  28,295,283  32.03% 
22/06/2022 130,400  1,643,040,000  12.6 (5.88 %)    158,800  2,000,880,000  28,400  357,840,000  28,323,683  32.01% 
21/06/2022 235,400  2,801,260,000  11.9 (-2.46 %)    264,100  3,142,790,000  28,700  341,530,000  28,474,183  31.91% 
20/06/2022 44,500  552,990,000  12.2 (-6.87 %)    52,800  658,500,000  8,300  105,510,000  28,678,783  31.78% 
17/06/2022 -21,100  -276,410,000  13.1 (-7.09 %)    38,400  503,040,000  59,500  779,450,000  28,725,583  31.75% 
16/06/2022 67,600  949,780,000  14.05 (-1.06 %)    73,600  1,034,080,000  6,000  84,300,000  28,671,483  31.79% 
15/06/2022 -63,500  -901,700,000  14.2 (-7.19 %)    29,000  411,800,000  92,500  1,313,500,000  28,703,883  31.77% 
14/06/2022 5,400  82,350,000  15.25 (-2.87 %)    46,600  710,650,000  41,200  628,300,000  28,666,883  31.79% 
13/06/2022 -23,500  -367,775,000  15.65 (-6.85 %)    42,500  665,125,000  66,000  1,032,900,000  28,678,083  31.78% 
10/06/2022 67,400  1,132,320,000  16.8 (-3.45 %)    102,800  1,727,040,000  35,400  594,720,000  28,705,583  31.77% 
09/06/2022 14,500  252,300,000  17.4 (0.00 %)    29,500  513,300,000  15,000  261,000,000  28,805,391  31.70% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.