MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK EVG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
EVG Lê Đình Tuấn Phó Tổng GĐ      1,686,125  5,000,000    19/06/2022  18/07/2022  2,848,800    17/07/2022  4,534,925  2.11  
EVG Lê Đình Tuấn Phó Tổng GĐ      863,625  822,500    17/02/2022  20/02/2022  822,500    20/02/2022  1,686,125  0.78  
EVG Lê Đình Vinh Chủ tịch HĐQT      30,069,100  26,600,000    17/02/2022  20/02/2022  26,600,000    20/02/2022  56,669,100  26.33  
EVG Nguyễn Thúc Cẩn Phó Chủ tịch HĐQT      8,268,750  7,875,000    17/02/2022  20/02/2022  7,875,000    20/02/2022  16,143,750  7.50  
EVG Lê Đình Vinh Phó Chủ tịch HĐQT      26,600,000  3,000,000    24/01/2022  14/02/2022  2,139,100    13/02/2022  28,739,100  13.35  
EVG Lê Thị Thùy Linh       5,315,500            120,000  24/06/2021  5,195,500  2.41  
EVG Lê Thị Thùy Linh       5,072,500          243,000    21/04/2021  5,315,500  2.47  
EVG Công ty TNHH Dream House Asia               5,700,000    24/02/2021  5,700,000  2.65  
EVG Lê Thị Tuyến Phó Tổng GĐ      530,000  397,500    18/02/2021  21/02/2021  397,500    21/02/2021  927,500  0.43  
EVG Lê Đình Tuấn Phó Tổng GĐ      470,000  352,500    18/02/2021  21/02/2021  352,500    21/02/2021  822,500  0.38  
EVG Lê Đình Vinh Phó Chủ tịch HĐQT      15,200,000  11,400,000    18/02/2021  21/02/2021  11,400,000    21/02/2021  26,600,000  12.36  
EVG Nguyễn Thúc Cẩn Phó Chủ tịch HĐQT      4,500,000  3,375,000    18/02/2021  21/02/2021  3,375,000    21/02/2021  7,875,000  3.66  
EVG Lê Thị Tuyến Phó Tổng GĐ      20,000  2,000,000    28/06/2020  25/07/2020  510,000    25/07/2020  530,000  0.25  
EVG Lê Thị Tuyến Phó Tổng GĐ      20,000    20,000  17/06/2020  29/06/2020          0.00  
EVG Lê Thị Tuyến Phó Tổng GĐ      20,000    08/06/2020  10/06/2020  20,000    10/06/2020  20,000  0.01  
EVG Cao Thị Huyền My       4,003,580            1,066,580  25/12/2019  2,937,000  1.36  
EVG Cao Thị Huyền My       3,145,110          858,470    09/09/2019  4,003,580  1.86  
EVG Cao Thị Huyền My       2,304,810          840,300    04/09/2019  3,145,110  1.46  
EVG Nguyễn Thúc Cẩn Thành viên HĐQT      1,500,000  3,000,000    26/07/2018  24/08/2018  1,500,000    31/07/2018  4,500,000  2.09 Giao dịch quyền mua 
EVG Dương Thị Vân Anh Thành viên HĐQT      1,500,000    1,500,000  26/07/2018  01/08/2018    1,500,000  31/07/2018  1,500,000  0.70 Giao dịch quyền mua 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.