MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK EVG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/06/2023 7.18 (5.59 %)    2,699  11,504,400  4,262   1,820  12,440,800  6,836   -936,400
05/06/2023 6.75 (0.75 %)    2,044  7,318,000  3,580   1,567  8,600,000  5,488   -1,282,000
02/06/2023 6.7 (-4.29 %)    4,317  11,943,400  2,767   2,252  13,379,500  5,941   -1,436,100
01/06/2023 7.04 (0.57 %)    5,207  16,538,200  3,176   3,343  16,822,500  5,032   -284,300
31/05/2023 7.04 (6.67 %)    2,435  9,565,800  3,928   894  5,942,100  6,647   3,623,700
30/05/2023 6.58 (6.13 %)    2,371  11,353,900  4,789   1,256  6,552,500  5,217   4,801,400
29/05/2023 6.15 (6.03 %)    2,532  12,705,000  5,018   1,327  7,427,300  5,597   5,277,700
26/05/2023 5.75 (6.48 %)    2,226  8,219,200  3,692   1,254  7,369,000  5,876   850,200
25/05/2023 5.44 (6.67 %)    3,684  18,710,000  5,079   1,805  13,548,300  7,506   5,161,700
24/05/2023 5.09 (6.04 %)    1,686  9,712,300  5,761   444  3,781,300  8,516   5,931,000
23/05/2023 4.76 (5.78 %)    2,326  14,662,100  6,304   1,172  8,116,700  6,926   6,545,400
22/05/2023 4.45 (1.14 %)    1,397  5,533,000  3,961   758  6,089,000  8,033   -556,000
19/05/2023 4.36 (-0.91 %)    2,151  7,632,200  3,548   965  8,773,400  9,092   -1,141,200
18/05/2023 4.4 (0.00 %)    1,980  7,891,700  3,986   891  7,886,300  8,851   5,400
17/05/2023 4.36 (-5.22 %)    1,838  7,098,300  3,862   1,149  8,744,800  7,611   -1,646,500
16/05/2023 4.55 (1.11 %)    1,582  6,897,900  4,360   1,405  6,690,600  4,762   207,300
15/05/2023 4.45 (3.49 %)    2,291  12,248,300  5,346   1,530  11,593,000  7,577   655,300
12/05/2023 4.29 (-0.23 %)    1,782  6,890,500  3,867   1,154  6,376,400  5,525   514,100
11/05/2023 4.28 (7.00 %)    2,097  11,795,000  5,625   1,212  8,439,900  6,964   3,355,100
10/05/2023 4 (2.56 %)    1,924  9,141,500  4,751   1,384  9,039,400  6,531   102,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.