MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK EVG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 6.70  6.70  -0.30 (-4.29 %)    5,643,900  38,112,000,000  7.10  7.10  6.60 
01/06/2023 7.04  7.04  0.04 (0.57 %)    8,603,100  61,561,000,000  7.45  7.53  6.65 
31/05/2023 7.04  7.04  0.44 (6.67 %)    4,725,000  32,786,000,000  6.85  7.04  6.68 
30/05/2023 6.58  6.58  0.38 (6.13 %)    4,776,800  31,088,000,000  800,000  4,920,000,000  6.26  6.58  6.26 
29/05/2023 6.15  6.15  0.35 (6.03 %)    5,304,900  32,256,000,000  6.07  6.15  5.85 
26/05/2023 5.75  5.75  0.35 (6.48 %)    4,009,000  22,460,000,000  5.60  5.76  5.45 
25/05/2023 5.44  5.44  0.34 (6.67 %)    10,443,700  56,280,000,000  5.44  5.44  5.10 
24/05/2023 5.09  5.09  0.29 (6.04 %)    3,627,600  18,460,000,000  5.09  5.09  5.07 
23/05/2023 4.76  4.76  0.26 (5.78 %)    6,461,700  30,493,000,000  4.48  4.76  4.46 
22/05/2023 4.45  4.45  0.05 (1.14 %)    3,402,500  15,098,000,000  4.41  4.50  4.37 
19/05/2023 4.36  4.36  -0.04 (-0.91 %)    4,770,600  20,686,000,000  4.50  4.50  4.10 
18/05/2023 4.40  4.40  0.00 (0.00 %)    4,603,400  20,279,000,000  4.45  4.50  4.36 
17/05/2023 4.36  4.36  -0.24 (-5.22 %)    4,698,500  21,249,000,000  4.55  4.63  4.36 
16/05/2023 4.55  4.55  0.05 (1.11 %)    3,736,400  16,722,000,000  4.52  4.55  4.39 
15/05/2023 4.45  4.45  0.15 (3.49 %)    7,479,300  33,689,000,000  4.45  4.59  4.38 
12/05/2023 4.29  4.29  -0.01 (-0.23 %)    3,598,800  15,340,000,000  4.28  4.37  4.10 
11/05/2023 4.28  4.28  0.28 (7.00 %)    6,201,500  25,524,000,000  4.07  4.28  3.95 
10/05/2023 4.00  4.00  0.10 (2.56 %)    5,309,900  21,358,000,000  4.04  4.10  3.97 
09/05/2023 3.86  3.86  0.26 (7.22 %)    7,783,500  30,011,000,000  3.86  3.86  3.70 
08/05/2023 3.61  3.61  0.23 (6.80 %)    2,240,400  8,039,000,000  3.42  3.61  3.42 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.