MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK EIB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/12/2022 20.5 (-6.61 %)    2,380  6,015,400  2,527   1,616  7,373,300  4,563   -1,357,900
05/12/2022 21.95 (2.09 %)    2,429  7,905,300  3,255   1,647  6,449,500  3,916   1,455,800
02/12/2022 21.5 (2.38 %)    2,460  7,212,800  2,932   1,459  5,742,500  3,936   1,470,300
01/12/2022 21 (-4.55 %)    2,637  9,269,300  3,515   2,160  9,946,800  4,605   -677,500
30/11/2022 22 (5.77 %)    2,556  9,120,400  3,568   1,440  7,488,500  5,200   1,631,900
29/11/2022 20.8 (6.94 %)    2,697  14,137,200  5,242   1,617  8,485,000  5,247   5,652,200
28/11/2022 19.45 (1.83 %)    2,403  7,434,400  3,094   2,221  8,136,600  3,663   -702,200
25/11/2022 19.1 (0.79 %)    1,549  5,573,900  3,598   2,172  6,823,800  3,142   -1,249,900
24/11/2022 18.95 (-2.57 %)    1,710  7,998,300  4,677   3,230  14,176,100  4,389   -6,177,800
23/11/2022 19.45 (0.78 %)    1,755  12,063,000  6,874   3,694  15,933,200  4,313   -3,870,200
22/11/2022 19.3 (6.93 %)    6,236  30,571,500  4,902   4,875  22,387,900  4,592   8,183,600
21/11/2022 18.05 (-6.96 %)    5,516  20,036,300  3,632   4,022  32,420,500  8,061   -12,384,200
18/11/2022 19.4 (6.89 %)    3,217  14,617,400  4,544   239  7,412,000  31,013   7,205,400
17/11/2022 18.15 (-6.92 %)    6,339  56,424,900  8,901   706  79,705,900  112,898   -23,281,000
16/11/2022 19.5 (-6.92 %)    143  224,300  1,569   577  69,762,100  120,905   -69,537,800
15/11/2022 20.95 (-6.89 %)    45  73,600  1,636   535  69,386,300  129,694   -69,312,700
14/11/2022 22.5 (-7.02 %)    74  124,800  1,686   384  31,843,500  82,926   -31,718,700
11/11/2022 24.15 (-7.12 %)    229  11,755,700  51,335   569  17,913,300  31,482   -6,157,600
10/11/2022 25.95 (-6.99 %)    74  112,900  1,526   262  3,780,300  14,429   -3,667,400
09/11/2022 27.9 (-7.00 %)    638  2,003,500  3,140   341  3,539,000  10,378   -1,535,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.