TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK E1VFVN30 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,302,570          1,274,700  309,900  28/06/2022  767,370  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       3,515,070          2,545,800  1,958,300  21/06/2022  2,302,570  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       4,545,470          5,712,800  843,100  14/06/2022  3,515,070  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       4,478,270          1,496,100  28,900  06/06/2022  4,545,470  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       396,670          8,995,400  313,800  31/05/2022  4,478,270  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,241,170          466,700  1,211,200  24/05/2022  396,670  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,134,270          3,346,800  2,939,900  17/05/2022  1,241,170  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       34,170          2,900,900  900,800  10/05/2022  2,134,270  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       822,870          411,700  2,100,400  04/05/2022  34,170  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       266,170          1,473,000  4,916,300  26/04/2022  822,870  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,242,970          325,100  2,901,900  19/04/2022  266,170  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,273,570          3,397,900  728,500  12/04/2022  2,242,970  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       825,770          7,453,500  405,700  05/04/2022  1,273,570  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,168,670          351,300  1,294,200  29/03/2022  825,770  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       323,670          651,000  883,500  22/03/2022  191,170  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       3,196,270          2,620,900  448,500  22/03/2022  2,168,670  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,816,070          2,948,500  2,168,300  15/03/2022  3,196,270  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,073,570          3,385,100  1,142,600  08/03/2022  1,816,070  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       191,170          4,894,400  312,000  01/03/2022  1,073,570  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,145,170          805,700  827,200  15/02/2022  323,670  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.