MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DTT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DTT Phạm Thị Hằng       1,242,530    440,000  03/01/2023      440,000  03/01/2023  802,530  9.84  
DTT Lê Quang Hiệp Chủ tịch HĐQT      1,365,517  650,000    18/12/2022  12/01/2023  552,000    11/01/2023  1,917,517  23.52  
DTT Lục Như Phương       498,470            100,000  28/02/2022  398,470  4.89  
DTT Lục Như Phương       518,470    300,000  23/02/2022  21/03/2022    120,000  21/03/2022  398,470  4.89  
DTT Lê Quang Hiệp Chủ tịch HĐQT      1,245,517  300,000    22/02/2022  29/03/2022  120,000    19/03/2022  1,365,517  16.75  
DTT Lê Quang Hiệp Chủ tịch HĐQT      1,204,117  100,000    31/10/2021  29/11/2021  12,400    29/11/2021  1,245,517  15.28  
DTT Lê Quang Hiệp Chủ tịch HĐQT      1,151,767  100,000    06/10/2020  05/11/2020  18,450    05/11/2020  1,170,217  14.36  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,450  311,550    29/07/2020  27/08/2020          0.00  
DTT Lê Quang Hiệp Chủ tịch HĐQT      1,145,107  100,000    29/07/2020  27/08/2020  6,660    27/08/2020  1,151,767  14.13  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    14/06/2020  13/07/2020  50    13/07/2020  188,450  2.31  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    22/03/2020  21/04/2020      21/04/2020    0.00  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    13/02/2020  12/03/2020      12/03/2020  188,400  2.31  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    07/01/2020  06/02/2020      06/02/2020  188,400  2.31  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    27/11/2019  26/12/2019      26/12/2019  188,400  2.31  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    13/10/2019  11/11/2019      11/11/2019  188,400  2.31  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    03/09/2019  02/10/2019      02/10/2019  188,400  2.31  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    23/07/2019  21/08/2019      22/08/2019  188,400  2.31  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    13/06/2019  11/07/2019      11/07/2019  188,400  2.31  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    01/05/2019  01/06/2019  311,600    01/06/2020  500,000  6.13  
DTT Tôn Chương Dương Thành viên HĐQT      188,400  311,600    20/03/2019  19/04/2019      19/04/2019  188,400  2.31  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.