MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DTD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DTD Nguyễn Đức Dụ Thành viên BKS      229,075  45,815    18/10/2022  25/10/2022      25/10/2022  229,075  0.54  
DTD Nguyễn Huy Cương Chủ tịch HĐQT      9,165,280  1,833,056    18/10/2022  25/10/2022  1,833,056    24/10/2022  10,998,336  25.93  
DTD Trần Việt Đức Phó Giám đốc      702,000  140,400    18/10/2022  25/10/2022  140,400    20/10/2022  842,400  1.99  
DTD Nguyễn Quang Anh Trưởng BKS      374,485  74,897    18/10/2022  25/10/2022  74,897    18/10/2022  449,382  1.06  
DTD Nguyễn Quang Trí Phó Tổng GĐ      1,612,877  322,575    18/10/2022  25/10/2022  322,575    24/10/2022  1,935,452  4.56  
DTD Nguyễn Thị Kim Chung Chị gái  Nguyễn Quang Trí  Phó Tổng GĐ  1,256,991  251,398    18/10/2022  25/10/2022  251,398    22/10/2022  1,508,389  3.56  
DTD Trần Huyền Trang Con  Trần Việt Đức  Phó Giám đốc  1,331  266    18/10/2022  25/10/2022  266    21/10/2022  1,597  0.00  
DTD Nguyễn Thanh Tâm Thành viên HĐQT      1,792,300  358,460    18/10/2022  25/10/2022  358,460    20/10/2022  2,150,760  5.07  
DTD Nguyễn Hữu Thuyết Thành viên HĐQT      146,410  29,282    18/10/2022  25/10/2022  29,282    20/10/2022  175,692  0.41  
DTD Nguyễn Thanh Tâm Thành viên HĐQT      1,542,300  250,000    26/05/2022  24/06/2022  250,000    09/06/2022  1,792,300  4.23  
DTD Nguyễn Huy Cương Chủ tịch HĐQT      8,915,280  250,000    12/05/2022  10/06/2022  250,000    20/05/2022  9,165,280  21.61  
DTD Nguyễn Quang Trí Phó Tổng GĐ      1,512,877  100,000    23/12/2021  21/01/2022  100,000    27/12/2021  1,612,877  3.80  
DTD Nguyễn Quang Trí Phó Tổng GĐ      1,212,877  300,000    28/10/2021  26/11/2021  300,000    05/11/2021  1,512,877  3.57  
DTD Nguyễn Thị Kim Chung Con  Nguyễn Quang Anh  Trưởng BKS  1,212,877  500,000    13/10/2021  11/11/2021          0.00  
DTD Nguyễn Thị Kim Chung Con  Nguyễn Quang Anh  Trưởng BKS  1,206,991  500,000    13/10/2021  11/11/2021  50,000    11/11/2021  1,256,991  2.96  
DTD Trần Việt Đức Phó Giám đốc      299,600  300,400    10/05/2021  08/06/2021  300,400    01/06/2021  600,000  1.41  
DTD Nguyễn Huy Cương Chủ tịch HĐQT      7,198,000  200,000    11/03/2020  09/04/2020  170,000    31/03/2020  7,368,000  17.37  
DTD Nguyễn Huy Cương Chủ tịch HĐQT      6,900,000  300,000    29/11/2019  27/12/2019  298,000    10/12/2019  7,198,000  16.97  
DTD Nguyễn Huy Cương Chủ tịch HĐQT      6,600,000  300,000    18/09/2019  17/10/2019  300,000    14/10/2019  6,900,000  16.27  
DTD Nguyễn Mạnh Tuyển Kế toán trưởng      605,000  170,000    17/07/2019  15/08/2019  170,000    05/08/2019  775,000  1.83  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.