TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DT4 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DT4 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       591,600    591,600  17/01/2022  15/02/2022    591,600  17/01/2022    0.00  
DT4 Dương Hải Thanh Chủ tịch HĐQT      110,100  591,600    12/01/2022  28/01/2022  591,600    17/01/2022  701,700  60.49  
DT4 Công Ty TNHH Ứng dụng Công nghệ Việt Nhật       81,200          36,200    08/12/2020  45,000  3.88  
DT4 Dương Hải Thanh Chủ tịch HĐQT      64,800  45,200    07/12/2020  30/12/2020  45,100    09/12/2020  109,900  9.47  
DT4 Nguyễn Phi Trường Phó Giám đốc      35,700  25,000    07/12/2020  30/12/2020  25,000    15/12/2020  60,700  5.23  
DT4 Phạm Hồng Minh Giám đốc      48,800  29,000    07/12/2020  30/12/2020  28,700    15/12/2020  77,500  6.68  
DT4 Phạm Hồng Minh Giám đốc      47,200  1,600    05/08/2019  28/08/2019  1,600    05/08/2019  48,800  4.21  
DT4 Dương Hải Thanh Chủ tịch HĐQT      60,800  4,000    10/07/2019  30/07/2019  4,000    11/07/2019  64,800  5.59  
DT4 Nguyễn Văn Tặng Thành viên HĐQT      40,100  3,800    10/07/2019  30/07/2019  3,800    11/07/2019  43,900  3.78  
DT4 Dương Hải Thanh Chủ tịch HĐQT      58,500  2,500    10/12/2018  28/12/2018  2,300    25/12/2018  60,800  5.24  
DT4 Phạm Hồng Minh Giám đốc      42,800  4,400    02/07/2018  31/07/2018  4,400    01/08/2018  47,200  4.07  
DT4 Dương Hải Thanh Chủ tịch HĐQT      51,000  8,500    04/06/2018  03/07/2018          0.00  
DT4 Trịnh Đình Khiêm Phó Giám đốc      37,000  3,100    10/10/2017  09/11/2017  3,100    12/10/2017  40,100  3.46  
DT4 Dương Hải Thanh Chủ tịch HĐQT      47,400  4,000    10/10/2017  09/11/2017  3,600    12/10/2017  51,000  4.40  
DT4 Phạm Hồng Minh Giám đốc      36,900  6,500    10/10/2017  09/11/2017  5,900    12/10/2017  42,800  3.69  
DT4 Trần Văn Ơn Phó Giám đốc      43,800  900    10/10/2017  09/11/2017  900    12/10/2017  44,700  3.85  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.