MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DSV - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      227,130  7,500    27/12/2021  31/12/2021  7,365    31/12/2021  234,675  19.09  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      227,199  7,500    27/12/2021  31/12/2021  7,265    31/12/2021  234,464  19.07  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      220,083  10,000    25/01/2021  05/02/2021  7,227    29/01/2021  227,310  18.49  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      219,860  10,000    25/01/2021  05/02/2021  7,339    29/01/2021  227,199  18.48  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      217,360  2,880    26/06/2020  06/07/2020  2,500    06/07/2020  219,860  17.88  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      217,601  2,867    26/06/2020  06/07/2020  2,482    06/07/2020  220,083  17.90  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      207,102  10,499    05/11/2019  11/11/2019  10,499    06/11/2019  217,601  17.70  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      206,860  10,500    05/11/2019  11/11/2019  10,500    05/11/2019  217,360  17.68  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      200,095  7,007    10/10/2019  23/10/2019          0.00  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      197,720  9,140    10/10/2019  23/10/2019  9,140    11/10/2019  206,860  16.82  
DSV Trần Ngọc Thăng Phó Giám đốc      2,136    2,136  10/10/2019  23/10/2019    2,136  11/10/2019    0.00  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      187,383  10,337    14/06/2019  20/06/2019  10,337    18/06/2019  197,720  16.08  
DSV Nguyễn Thanh Bình Em rể  Trần Như Thắng  Giám đốc  2,050    2,050  14/06/2019  20/06/2019    2,050  17/06/2019    0.00  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      187,282  12,813    14/06/2019  20/06/2019  12,813    18/06/2019  200,095  16.27  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      182,098  5,184    29/11/2018  04/12/2018  5,184    03/12/2018  187,282  15.23  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      182,198  5,185    23/11/2018  28/11/2018  5,185    26/11/2018  187,383  15.24  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      178,269  3,929    03/08/2018  08/08/2018  3,929    07/08/2018  182,198  14.82  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      178,168  3,930    03/08/2018  08/08/2018  3,930    06/08/2018  182,098  14.81  
DSV Nguyễn Việt Anh Chủ tịch HĐQT      170,476  7,793    07/03/2018  15/03/2018  7,793    09/03/2018  178,269  14.50  
DSV Trần Như Thắng Giám đốc      170,068  8,100    07/03/2018  15/03/2018  8,100    07/03/2018  178,168  14.49  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.