TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DSG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DSG Hoàng Kim Bồng Chủ tịch HĐQT      23,100    23,100  15/11/2021  13/12/2021    17,100  13/12/2021  6,000  0.02  
DSG Hoàng Kim Bồng Chủ tịch HĐQT      30,000    30,000  13/04/2021  10/05/2021    6,900  10/05/2021  23,100  0.08  
VGC Hoàng Kim Bồng Phó Tổng GĐ      74,000    74,000  03/03/2021  01/04/2021    74,000  12/03/2021    0.00  
VGC Hoàng Kim Bồng Phó Tổng GĐ      85,800    50,000  14/01/2021  12/02/2021    11,800  12/02/2021  74,000  0.02  
VGC Hoàng Kim Bồng Phó Tổng GĐ      172,100    122,000  30/11/2020  25/12/2020    86,300  25/12/2020  85,800  0.02  
VGC Hoàng Kim Bồng Phó Tổng GĐ      222,100    50,000  14/08/2020  11/09/2020    50,000  27/08/2020  172,100  0.04  
VGC Hoàng Kim Bồng Phó Tổng GĐ      69,100    29,000  17/01/2018  13/02/2018    9,000  12/02/2018  60,100  0.01  
VGC Hoàng Kim Bồng Phó Tổng GĐ      80,100    40,000  15/09/2017  13/10/2017    11,000  13/10/2017  69,100  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.