MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DRG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
02/06/2023 7.1 (0.00 %)    19  43,200  2,274   19  33,100  1,742   10,100
01/06/2023 7.1 (0.00 %)    14  30,600  2,186   33  29,300  888   1,300
31/05/2023 7.1 (0.00 %)    11  13,500  1,227   15  29,000  1,933   -15,500
30/05/2023 7.1 (0.00 %)    10  12,400  1,240   16  22,800  1,425   -10,400
29/05/2023 7.1 (0.00 %)    10  31,000  3,100   22  22,200  1,009   8,800
26/05/2023 7.1 (0.00 %)    33,400  4,175   14  25,700  1,836   7,700
25/05/2023 6.9 (-11.54 %)    10  13,200  1,320   23  39,300  1,709   -26,100
24/05/2023 7.8 (0.00 %)    2,900  580   29  54,700  1,886   -51,800
23/05/2023 7.8 (11.43 %)    12  49,800  4,150   31  60,700  1,958   -10,900
22/05/2023 7 (-1.41 %)    200  100   16  17,000  1,063   -16,800
19/05/2023 7.1 (0.00 %)    100  100   22  25,000  1,136   -24,900
18/05/2023 7.4 (8.82 %)    2,300  460   18  13,600  756   -11,300
17/05/2023 6.8 (0.00 %)    13,700  1,713   12  11,800  983   1,900
16/05/2023 6.8 (0.00 %)    2,400  343   11  9,300  845   -6,900
15/05/2023 6.8 (-4.23 %)    11  5,200  473   18  18,300  1,017   -13,100
12/05/2023 6.9 (-6.76 %)    12  5,300  442   35  37,400  1,069   -32,100
11/05/2023 7.5 (2.74 %)    11  3,400  309   23  26,200  1,139   -22,800
10/05/2023 7.3 (0.00 %)    1,500  750   13  15,000  1,154   -13,500
09/05/2023 7.3 (0.00 %)    200  200   7,600  844   -7,400
08/05/2023 7.3 (-1.35 %)    1,900  475   19  19,500  1,026   -17,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.