MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DPM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 -242,300  -8,141,280,000  33.6 (-0.59 %)    75,800  2,546,880,000  318,100  10,688,160,000  119,521,008  18.47% 
27/03/2023 -78,995  -2,670,031,000  33.8 (0.30 %)    121,205  4,096,729,000  200,200  6,766,760,000  119,278,708   
24/03/2023 64,600  2,188,575,000  33.7 (-0.74 %)    65,500  2,218,905,000  900  30,330,000  119,199,713   
23/03/2023 215,600  7,338,995,000  33.95 (0.89 %)    381,700  12,922,605,000  166,100  5,583,610,000  119,264,313   
22/03/2023 -28,400  -961,740,000  33.65 (0.15 %)    34,800  1,178,035,000  63,200  2,139,775,000  119,479,913   
21/03/2023 277,400  8,216,100,000  33.6 (0.30 %)    354,800  8,287,700,000  77,400  71,600,000  119,451,513  18.48% 
20/03/2023 -21,364  -715,694,000  33.5 (-1.18 %)    16,205  542,867,500  37,569  1,258,561,500  119,506,213  18.47% 
17/03/2023 1,060,000  35,934,000,000  33.9 (2.42 %)    1,360,100  46,107,390,000  300,100  10,173,390,000  119,416,918  18.49% 
16/03/2023 -54,300  -1,797,330,000  0 (0.00 %)    51,200  1,694,720,000  105,500  3,492,050,000  120,772,345  18.14% 
15/03/2023 -1,373  -46,407,400  0 (0.00 %)    3,300  111,540,000  4,673  157,947,400  120,508,645  18.21% 
14/03/2023 -252,184  -8,372,508,800  0 (0.00 %)    62,716  2,082,171,200  314,900  10,454,680,000  120,368,745  18.25% 
13/03/2023 -137,500  -4,695,625,000  0 (0.00 %)    5,700  194,655,000  143,200  4,890,280,000  119,988,361   
10/03/2023 -156,272  -5,391,384,000  0 (0.00 %)    69,128  2,384,916,000  225,400  7,776,300,000  119,850,861  18.38% 
09/03/2023 -323,700  -11,054,355,000  0 (0.00 %)    37,200  1,270,380,000  360,900  12,324,735,000  119,867,889  18.37% 
08/03/2023 -21,894  -744,396,000  0 (0.00 %)    30,206  1,027,004,000  52,100  1,771,400,000  119,719,989  18.41% 
07/03/2023 -15,571  -529,414,000  0 (0.00 %)    169,529  5,763,986,000  185,100  6,293,400,000  119,534,295  18.46% 
06/03/2023 16,200  555,660,000  0 (0.00 %)    232,100  7,961,030,000  215,900  7,405,370,000  119,702,024  18.42% 
03/03/2023 277,100  9,615,370,000  0 (0.00 %)    278,900  9,677,830,000  1,800  62,460,000  119,714,124  18.41% 
02/03/2023 -113,700  -3,962,445,000  0 (0.00 %)    106,300  3,704,555,000  220,000  7,667,000,000  119,675,724  18.42% 
01/03/2023 -305,800  -10,657,130,000  0 (0.00 %)    69,700  2,429,045,000  375,500  13,086,175,000  119,498,524  18.47% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.