MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DNY - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DNY Huỳnh Thị Bảo Ngọc       1,444,744            230,000  04/11/2021  1,214,744  4.50  
DNY Huỳnh Thị Bảo Ngọc       1,704,744            260,000  28/10/2021  1,444,744  5.35  
DNY Nguyễn Thị Cẩm Hà       1,776,251            200,000  29/07/2021  1,576,251  5.84  
DNY Huỳnh Thị Bảo Ngọc       215,980          1,488,764    15/07/2021  1,704,744  6.31  
DNY Nguyễn Văn Hải       525,108          987,772    15/07/2021  1,512,880  5.60  
DNY Nguyễn Thị Cẩm Hà       1,139,594          636,657    15/07/2021  1,776,251  6.58  
DNY Nguyễn Đình Nghĩa       930,689          472,499    15/07/2021  1,403,188  5.20  
DNY Phan Thị Mỹ Dung Em ruột  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  56,969    56,969  08/07/2021  05/08/2021    56,969  15/07/2021    0.00  
DNY Phan Thị Ngọc Hạnh Em ruột  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  175,580    175,580  08/07/2021  05/08/2021    175,580  15/07/2021    0.00  
DNY Trần Xuân Em Anh rể  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  72,899    72,899  08/07/2021  05/08/2021    72,899  15/07/2021    0.00  
DNY Phan Thị Thúy Vân Chị  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  404,999    404,999  08/07/2021  05/08/2021    404,999  15/07/2021    0.00  
DNY Nguyễn Thị Thảo Trang Em dâu  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  70,919    70,919  08/07/2021  05/08/2021    70,919  15/07/2021    0.00  
DNY Trần Văn Thuấn Anh rể  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  674,999    674,999  08/07/2021  05/08/2021    674,999  15/07/2021    0.00  
DNY Phan Thị Thúy Liễu Chị  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  298,349    298,349  07/07/2021  05/08/2021    298,349  15/07/2021    0.00  
DNY Phan Xuân Lộc Em  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  85,184    85,184  07/07/2021  05/08/2021    85,184  15/07/2021    0.00  
DNY Phan Thị Thúy Ái Chị  Phan Thị Thảo Sương  Phó Tổng GĐ  32,399    32,399  07/07/2021  05/08/2021    32,399  15/07/2021    0.00  
DNY Nguyễn Chí Kiên Phó Chủ tịch HĐQT      56,699    56,699  25/04/2019  21/05/2019    56,699  05/05/2019    0.00  
DNY Nguyễn Thị Minh Phương Con  Nguyễn Chí Kiên  Phó Chủ tịch HĐQT  113,399    113,399  21/04/2019  14/05/2019    113,399  22/04/2019    0.00  
DNY Nguyễn Hữu Toàn Thành viên HĐQT      161,999    161,999  21/11/2018  20/12/2018          0.00  
DNY Hồ Thị Thanh Tú Con  Hồ Nghĩa Tín  Công bố thông tin  161,999    161,999  16/10/2018  14/11/2018      13/12/2018  161,999  0.60  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.