MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DLG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DLG Vũ Thị Hải Công bố thông tin      35,479  10,000,000    21/06/2021  20/07/2021          0.00  
DLG Nguyễn Đăng Quang       14,315,700            2,750,000  17/06/2021  11,565,700  3.86  
DLG Nguyễn Hải       3,686,200            1,350,000  17/06/2021  2,336,200  0.78  
DLG Nguyễn Đăng Quang       14,405,200            1,032,300  11/06/2021  13,372,900  4.47  
DLG Nguyễn Đăng Quang       12,606,000          1,879,200    09/06/2021  14,485,200  4.84  
DLG Nguyễn Đăng Quang       13,168,300            1,950,000  03/06/2021  11,218,300  3.75  
DLG Nguyễn Hải       7,892,400          453,100    28/05/2021  8,345,500  2.79  
DLG Nguyễn Đăng Quang       11,078,300          1,846,500    28/05/2021  12,924,800  4.32  
DLG Nguyễn Đăng Quang       9,768,600          381,900    21/05/2021  10,150,500  3.39  
DLG Nguyễn Đăng Quang       700,700          930,800    17/05/2021  7,937,800  2.65  
DLG Nguyễn Đăng Quang       12,085,500            5,078,500  14/05/2021  700,700  0.23  
DLG Nguyễn Hải       14,432,200            7,131,800  14/05/2021  7,300,400  2.44  
DLG Nguyễn Hải       14,432,200            7,131,800  14/05/2021  7,300,400  2.44  
DLG Nguyễn Đăng Quang       12,085,500            5,078,500  14/05/2021  7,007,000  2.34  
DLG Nguyễn Hải       6,587,900          7,703,400    08/04/2021  14,291,300  4.77  
DLG Nguyễn Đăng Quang       6,462,800          2,878,500    06/04/2021  9,341,300  3.12  
DLG Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT      66,726,523  7,500,000    13/09/2019  12/10/2019  7,500,000    10/10/2019  74,226,523  24.80  
DLG Nguyễn Trung Kiên Phó Tổng GĐ      2,451,058    2,440,000  23/07/2019  21/08/2019          0.00  
DLG Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT      64,226,523  2,500,000    15/07/2019  26/07/2019          0.00  
DLG PYN Elite Fund       16,808,567            2,000,000  15/07/2019  14,808,567  4.95  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.