TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DLG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 28,700  126,280,000  4.4 (0.00 %)    28,700  126,280,000  141,744,205  1.64% 
15/08/2022 -58,200  -256,080,000  4.4 (0.00 %)    800  3,520,000  59,000  259,600,000  141,772,905  1.63% 
12/08/2022 -12,400  -54,684,000  4.41 (0.23 %)    28,800  127,008,000  41,200  181,692,000  141,651,805  1.67% 
11/08/2022 -121,900  -540,017,000  4.43 (-3.70 %)    121,900  540,017,000  141,668,305  1.67% 
10/08/2022 -9,400  -43,334,000  4.61 (0.22 %)    2,900  13,369,000  12,300  56,703,000  141,665,205  1.67% 
09/08/2022 32,800  151,208,000  4.61 (0.22 %)    35,900  165,499,000  3,100  14,291,000  141,667,105  1.67% 
08/08/2022 24,700  113,620,000  4.6 (2.22 %)    25,700  118,220,000  1,000  4,600,000  141,703,005  1.66% 
05/08/2022 82,900  368,905,000  4.45 (1.14 %)    82,900  368,905,000  141,696,905  1.66% 
04/08/2022 -2,800  -12,320,000  4.4 (0.00 %)    29,000  127,600,000  31,800  139,920,000  141,777,005  1.63% 
03/08/2022 48,200  210,152,000  4.36 (-3.11 %)    51,000  222,360,000  2,800  12,208,000  141,784,205  1.63% 
02/08/2022 62,800  279,460,000  4.45 (3.49 %)    84,600  376,470,000  21,800  97,010,000  141,818,305  1.62% 
01/08/2022 -15,400  -65,912,000  4.28 (-0.47 %)    1,500  6,420,000  16,900  72,332,000  141,902,805  1.59% 
29/07/2022 37,400  159,324,000  4.26 (1.43 %)    37,500  159,750,000  100  426,000  141,876,505  1.60% 
28/07/2022 49,400  207,974,000  4.21 (0.24 %)    77,200  325,012,000  27,800  117,038,000  141,904,805  1.59% 
27/07/2022 43,700  183,103,000  4.19 (-0.24 %)    52,900  221,651,000  9,200  38,548,000  141,978,005  1.56% 
26/07/2022 7,100  29,607,000  4.17 (1.71 %)    11,100  46,287,000  4,000  16,680,000  141,958,205  1.57% 
25/07/2022 -57,100  -235,823,000  4.13 (-6.14 %)    15,600  64,428,000  72,700  300,251,000  141,967,505  1.57% 
22/07/2022 -43,500  254,910,000  4.35 (1.16 %)    109,400  262,740,000  152,900  7,830,000  141,971,305  1.57% 
21/07/2022 -10,900  -47,306,000  4.34 (-1.36 %)    900  3,906,000  11,800  51,212,000  141,976,405  1.57% 
20/07/2022 -55,300  -242,214,000  4.38 (-0.45 %)    55,300  242,214,000  141,975,705  1.57% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.