TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DIG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/09/2022 -6,400  -197,120,000  30.8 (-0.32 %)    300  9,240,000  6,700  206,360,000  282,782,593   
27/09/2022 -7,366  -227,609,400  30.9 (-3.13 %)    2,234  69,030,600  9,600  296,640,000  282,781,393   
26/09/2022 2,434  77,644,600  31.9 (-0.78 %)    5,434  173,344,600  3,000  95,700,000  282,571,008   
23/09/2022 2,500  80,375,000  32.15 (-3.02 %)    2,500  80,375,000  282,576,442   
22/09/2022 -188,919  -6,262,664,850  33.15 (0.76 %)    23,700  785,655,000  212,619  7,048,319,850  282,575,574   
21/09/2022 3,600  118,440,000  32.9 (-0.45 %)    3,600  118,440,000  282,503,774   
20/09/2022 5,732  189,442,600  33.05 (0.15 %)    9,100  300,755,000  3,368  111,312,400  282,328,148   
19/09/2022 127,200  4,197,600,000  33 (-2.08 %)    222,700  7,349,100,000  95,500  3,151,500,000  282,337,228   
16/09/2022 252,874  8,521,853,800  33.7 (-5.07 %)    432,100  14,561,770,000  179,226  6,039,916,200  282,241,096   
15/09/2022 45,880  -5,675,779,200  35.45 (-0.42 %)    45,900  5,674,640,000  20  11,350,419,200  282,528,091   
14/09/2022 -159,432  -456,015,000  35.6 (0.00 %)    159,400  77,770,000  318,832  533,785,000  282,573,718   
13/09/2022 -142,905  -456,015,000  35.6 (-1.11 %)    2,200  77,770,000  145,105  533,785,000  282,651,818   
12/09/2022 123  -2,168,200,000  36 (-2.70 %)    300  839,900,000  177  3,008,100,000  282,633,918   
09/09/2022 -58,600  -2,168,200,000  37 (5.71 %)    22,700  839,900,000  81,300  3,008,100,000  282,631,918   
08/09/2022 8,900  311,500,000  35 (-4.11 %)    29,000  1,015,000,000  20,100  703,500,000  282,651,562   
07/09/2022 4,200  153,300,000  36.5 (-5.19 %)    5,000  182,500,000  800  29,200,000  282,655,462   
06/09/2022 111,000  4,273,500,000  38.5 (2.12 %)    114,100  4,392,850,000  3,100  119,350,000  282,433,862   
05/09/2022 -24,100  -908,570,000  37.7 (-0.79 %)    1,000  37,700,000  25,100  946,270,000  282,533,262   
31/08/2022 -188,000  -7,144,000,000  38 (0.00 %)    38,600  1,466,800,000  226,600  8,610,800,000  282,533,262   
30/08/2022 -10,700  -406,600,000  38 (-4.52 %)    4,000  152,000,000  14,700  558,600,000  282,506,562   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.