MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DIC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DIC Nguyễn Đức Hải Tổng Giám đốc      1,191,495  10,000    23/04/2020  22/05/2020  8,510    22/05/2020  1,200,005  4.60  
DIC Nguyễn Đức Hải Tổng giám đốc      1,173,495  200,000    29/05/2018  28/06/2018  18,000    28/06/2018  1,191,495  4.57  
DIC Nguyễn Đức Hải CT.HĐQT      708,590  30,000    14/03/2011  13/05/2011          0.00  
DIC Nguyễn Đức Hải CT.HĐQT      658,150  100,000    19/11/2010  19/01/2011  50,440    16/01/2011  708,590  2.72  
DIC Nguyễn Đức Hải CT.HĐQT      624,150  375,850    09/08/2010  09/11/2010  74,000    09/11/2010  658,150  2.52 Đăng ký mua và bán 
DIC Nguyễn Đức Hải CT.HĐQT      624,150    300,000  09/08/2010  09/11/2010    40,000  09/11/2010  658,150  2.52 Đăng ký mua và bán 
DIC Nguyễn Đức Hải CT.HĐQT      524,150  100,000    15/07/2010  15/09/2010  100,000    04/08/2010  624,150  2.39  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.