TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DHM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
10/08/2022 10.10  10.10  0.10 (1.00 %)    542,500  5,460,000,000  1,540,000  15,425,000,000  10.00  10.20  9.95 
09/08/2022 10.00  10.00  0.00 (0.00 %)    440,100  4,401,000,000  727,000  7,270,000,000  9.95  10.15  9.95 
08/08/2022 9.95  9.95  -0.05 (-0.50 %)    162,100  1,615,000,000  850,000  8,523,000,000  10.00  10.00  9.91 
05/08/2022 10.00  10.00  0.00 (0.00 %)    444,500  4,440,000,000  474,000  4,740,000,000  9.98  10.05  9.85 
04/08/2022 9.98  9.98  -0.02 (-0.20 %)    353,100  3,529,000,000  1,032,000  10,340,000,000  10.00  10.10  9.95 
03/08/2022 10.00  10.00  -0.10 (-0.99 %)    248,400  2,489,000,000  3,716,000  36,440,000,000  10.10  10.15  9.99 
02/08/2022 10.10  10.10  0.20 (2.02 %)    490,900  4,925,000,000  1,502,000  14,945,000,000  9.88  10.35  9.80 
01/08/2022 9.88  9.88  -0.02 (-0.20 %)    289,100  2,856,000,000  1,257,500  12,461,750,000  9.90  9.90  9.76 
29/07/2022 9.90  9.90  0.00 (0.00 %)    158,900  1,570,000,000  720,500  7,197,950,000  9.94  9.94  9.80 
28/07/2022 9.94  9.94  -0.06 (-0.60 %)    217,200  2,157,000,000  277,000  2,756,150,000  9.95  9.96  9.80 
27/07/2022 9.95  9.95  -0.05 (-0.50 %)    452,000  4,487,000,000  1,268,500  12,657,405,000  9.96  9.97  9.85 
26/07/2022 9.97  9.97  -0.03 (-0.30 %)    325,200  3,241,000,000  362,500  3,621,375,000  9.98  9.98  9.80 
25/07/2022 9.99  9.99  -0.01 (-0.10 %)    335,600  3,349,000,000  1,102,000  11,042,980,000  9.98  9.99  9.80 
22/07/2022 9.99  9.99  -0.01 (-0.10 %)    550,000  5,484,000,000  604,500  6,038,955,000  9.98  9.99  9.95 
21/07/2022 9.99  9.99  -0.01 (-0.10 %)    351,100  3,499,000,000  364,500  3,641,355,000  9.98  9.99  9.95 
20/07/2022 9.99  9.99  -0.01 (-0.10 %)    387,900  3,870,000,000  927,000  9,298,230,000  9.99  9.99  9.95 
19/07/2022 9.99  9.99  -0.01 (-0.10 %)    638,300  6,369,000,000  95,300  953,000,000  9.99  9.99  9.95 
18/07/2022 9.99  9.99  -0.01 (-0.10 %)    70,900  706,000,000  27,000  270,000,000  9.99  9.99  9.90 
15/07/2022 10.00  10.00  0.00 (0.00 %)    92,700  924,000,000  9.99  10.00  9.80 
14/07/2022 10.00  10.00  0.00 (0.00 %)    85,400  853,000,000  55,100  551,000,000  10.00  10.00  9.98 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.